Odzyskanie odszkodowania

Akcje i akcjonariat

Poznaj strukturę akcjonariatu Spółki Votum Odszkodowania S.A. z Grupy Kapitałowej VOTUM.

ZOBACZ WIĘCEJ

Akcjonariat

Kontakt

AKCJONARIAT

DATA

AKCJONARIAT

Grupa Kapitałowa VOTUM opiera się na trzech filarach: segmencie spraw bankowych, cesjach wierzytelności oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu szkód osobowych. Mają one jeden wspólny cel – pomoc poszkodowanym!

Votum Odszkodowania S.A.

odpowiada za bieżącą obsługę spraw związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z zakresu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz w rolnictwie. Prawnicy prowadzący postępowania odszkodowawcze zajmują się kompleksowo obsługą klienta, prowadzeniem korespondencji z ubezpieczycielami oraz podmiotami zobowiązanymi, weryfikacją zasadności i wysokości należnym poszkodowanych świadczeń odszkodowawczych oraz ich prawidłowym dokumentowaniem i egzekwowaniem
Poniżej pobierz Statut Spółki Akcyjnej - Votum Odszkodowania S.A. z zakresem działalności, informacjami o akcjonariacie, kapitale zakładowym i podstawowych informacjach o spółce.

K APITAŁ ZAKŁADOWY: 1 200 000,00 zł WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 1,00zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 1 200 000
AKCJONARIUSZ:
VOTUM SA
KRS:0000243252
REGON: 020136043
NIP: 8992549057

POBIERZ:

autor


Olga Łukasiewicz

KONTAKT

ul. Wyścigowa 56i
50-012 Wrocław
NIP: 899-28-63-569
REGON: 383523787
KRS: 0000787860

800 209 800

ZADOŚĆUCZYNIENIE

ODSZKODOWANIE

REHABILITACJA

ZWROT KOSZTÓW SPRZĘTU /PROTEZY, WÓZEK/

RENTA
PO WYPADKU