Jak uzyskać rentę od ubezpieczyciela?

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

Jak uzyskać rentę od ubezpieczyciela? Tak to możliwe! Jak ją uzyskać z tytułu niezdolności do pracy? Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty (art. 444 § 2 k.c.).

Niezdolność do pracy

Renta wyrównawcza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie poszkodowanej. Mogą się o nią ubiegać osoby, które całkowicie lub częściowo straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej w związku z przebytym urazem po wypadku. . Osoba, która utraciła całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej jest osobą całkowicie niezdolną do pracy. Natomiast osoba, która utraciła zdolność do pracy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami uznaje się za osobą częściowo niezdolną do pracy. W obu przypadkach poszkodowany może domagać się renty wyrównawczej od ubezpieczyciela.

Sprecyzowanie i uzasadnienie roszczenia rentowego

Renta jest świadczeniem okresowym ustalanym z góry w stosunku do szkody. Jest wypłacana cyklicznie (miesięcznie lub kwartalnie) do czasu, kiedy występują podstawy do jej wypłaty. Nie wystarczy samo naruszenie zdolności do pracy zarobkowej. Do sprecyzowania roszczeń rentowych konieczne jest wykazanie straty finansowej i potencjalnej zdolność do zarobkowania, gdyby do wypadku nie doszło. Nie jest wystarczające wykazanie pogorszenia stanu zdrowia na skutek wypadku. Konieczne jest wykazanie, że gdyby nie wypadek poszkodowany wykonywałby pracę zarobkową i otrzymywałby wynagrodzenie na określonym poziomie. Należy wziąć pod uwagę wszelkie źródła dochodów, które uzyskiwał poszkodowany przed wypadkiem, m. in. umowa zlecenia, umowa o pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza.

Podstawa do wyliczenia renty wyrównawczej

Podstawą do wyliczenia renty wyrównawczej jest wynagrodzenie uzyskiwane przed wypadkiem. Istnieją jednak sytuacje, gdy nie ma możliwości wyliczenia renty w oparciu o dochody uzyskiwane przed wypadkiem. Dotyczy to np. osób, które nie pracowały przed wypadkiem, np. osoby, które przed wypadkiem uczyły się. Wówczas podstawą wyliczenia renty może być kwota minimalnego wynagrodzenia, ustalana corocznie przez państwo. Ta najniższa płaca jest niezależna od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Renta od ubezpieczyciela OC sprawcy powinna zapewnić poszkodowanemu wyrównanie straty powstałej w następstwie wypadku w postaci utraconych możliwości zarobkowych. Wystąpienie z roszczeniem o rentę do ubezpieczyciela wymaga precyzyjnego wyliczenia żądanych świadczeń rentowych i ich uzasadnienia. Uzupełniająca renta ma na celu pokrycie uszczerbku, jaki powstał w dochodach poszkodowanego w związku ze skutkami wypadku. Renta uzupełniająca (wyrównawcza) stanowić powinna różnicę między dochodami jakie poszkodowany osiągnąłby gdyby nie wypadek, a otrzymywanym świadczeniem rentowymi z ZUS.

Renta z ZUS a renta od ubezpieczyciela

Po wykorzystaniu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego przy utrzymującej się niezdolności do pracy poszkodowany może starać się o rentę z ZUS. Jeśli osoba poszkodowana otrzymuje świadczenie rentowe z ZUS to renta wyrównawcza od ubezpieczyciela stanowi różnicę miedzy wynagrodzeniem uzyskiwanym przez wypadkiem a rentą otrzymywaną z ZUS. Są jednak sytuacje, w których ZUS odmawia przyznania renty np. z uwagi na brak wymaganych okresów składkowych. Wówczas ubezpieczyciel może przyznać świadczenie rentowe w wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przed wypadkiem.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy jest wiążące dla pracowników ZUS. Pracownicy ZUS ustalają wysokości renty. Jest również najczęściej warunkiem uzyskania renty wyrównawczej od ubezpieczyciela.Warto zwrócić uwagę na fakt, że renta przyznana przez ubezpieczyciela nie jest rentą dożywotnią, jej wysokość może zmienić się w każdej chwili – może zostać obniżona lub podwyższona, jeśli są do tego podstawy.

Przedawnienie roszczeń rentowych

Na końcu warto podkreślić, że renta jest świadczeniem okresowym, a więc świadczeniem o nieustalonej z góry wielkości. Jest świadczeniem powtarzającym się w określonych odstępach czasu. Poszczególne raty renty przedawniają się zatem – jako świadczenia okresowe – w terminie trzech lat od wymagalności każdej z rat.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter

Zadbaj o siebie i bliskich

Skontaktuj się z nami, oddzwonimy do Ciebie.

  Previous Post
  Newer Post

  Leave A Comment

  At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

  Melbourne, Australia
  (Sat - Thursday)
  (10am - 05 pm)