Kiedy ubezpieczyciel może obniżyć wysokość renty?

renta od ubezpieczyciela
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Osoby poszkodowane otrzymujące rentę od ubezpieczyciela z OC sprawcy są często przekonane, że renta jest świadczeniem, które będzie wypłacane im dożywotnio. Należy jednak mieć na uwadze, że zgodnie z obwiązującymi przepisami ubezpieczyciel może dokonywać czynności zmierzających do sprawdzenia, czy renta jest należna, a w określonych sytuacja dokonać obniżenia jej wysokości lub zaprzestania płatności.

Kiedy ubezpieczyciel może odebrać lub obniżyć rentę?

Artykuł 907 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy. Każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

Zgodnie z prawem zmiana wysokości renty jest możliwa. Należy wykazać wszelkie okoliczności mające wpływ na ustalenie prawa do renty, oraz kryteria zastosowane w celu oszacowania wysokości należnego świadczenia. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu zmiana wysokości lub czasu trwania renty możliwa jest również w sytuacji, kiedy wysokość renty została ustalona w orzeczeniu sądowym.

Odszkodowanie po wypadku

Co z rentą w przypadku ustania niezdolności do pracy?

Kiedy poszkodowany posiadający orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, w kolejnym orzeczeniu zostanie przez lekarza orzecznika uznany za zdolnego do pracy, to automatycznie ustaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel może weryfikować tę okoliczność żądając przedłożenia przez poszkodowanego po wypadku rentobiorcę aktualnego orzeczenia o niezdolności do pracy, a w przypadku braku jego przedłożenia może zawiesić płatność renty.

Czy można pobierać rentę od ubezpieczyciela i pracować?

Poszkodowany posiadający orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, w kolejnym orzeczeniu zostanie przez lekarza orzecznika uznany za zdolnego do pracy, to automatycznie ustaje orzeczenie o niezdolności do pracy. Ubezpieczyciel może weryfikować tę okoliczność żądając przedłożenia przez poszkodowanego po wypadku rentobiorcę aktualnego orzeczenia o niezdolności do pracy, a w przypadku braku jego przedłożenia może zawiesić płatność renty.

Czy otrzymam rentę będąc na emeryturze?

Jak informuje ekspert Votum Odszkodowania osiągniecie przez poszkodowanego wieku emerytalnego i ustalenie przez ZUS prawa do renty traktowane jest jako zmiana stosunków. Osoba pobierająca rentę wyrównawczą od ubezpieczyciela z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego najczęściej otrzymuje od ubezpieczyciela prośbę o przesłanie decyzji ustalającej wysokość należnej emerytury.

Na jej podstawie ubezpieczyciel dokonuje ponownego przeliczenia wysokości należnej renty w oparciu o tzw. hipotetyczną emeryturę, tj. możliwą wysokość świadczenia z ZUS, jakie otrzymywałby poszkodowany, gdyby na skutek wypadku nie utracił zdolności do pracy.

  • Votum Odszkodowania
  • Renta od ubezpieczyciela

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Ustalone w ten sposób świadczenie ma odpowiadać różnicy pomiędzy rzeczywistą kwotą emerytury naliczoną przez ZUS a emeryturą hipotetyczną. W zależności od wysokości ustalonej emerytury dotychczas wypłacana renta wyrównawcza najczęściej ulega obniżeniu. Może się również zdarzyć, że w wyniku przeliczenia o tzw. hipotetyczną emeryturę ubezpieczyciel stwierdzi nadpłatę wypłacanych już świadczeń i odpowiednio dokona okresowego wstrzymania płatności renty lub potrącenia od kwot bieżących płatności.

Renta od ubezpieczyciela po wypadku

Poszkodowany może spotkać się z obnażeniem renty wypłacanej przez ubezpieczyciela w związku z ustalonymi na jego rzecz dodatkowymi świadczeniami ze środków publicznych jak:

  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie dodatkowe dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. 500+.

Ubezpieczyciel może odebrać rentę?

W określonych sytuacjach ubezpieczyciel może okresowo dokonywać sprawdzenia aktualnej sytuacji żądając przedłożenia dokumentacji potwierdzającej zwiększone potrzeby poszkodowanego. W tym celu może wnioskować o przekazanie dokumentacji z leczenia, rachunków potwierdzających bieżące koszty leczenia:

  • rehabilitacji poszkodowanego,
  • innych dokumentów potwierdzający zakres zwiększonych potrzeb.

Poszkodowany może zostać również skierowany na bezpośrednie badanie lekarskie celem określenia zakresu niezbędnej opieki i pomocy. Jeśli na podstawie analizy zebranej dokumentacji wykazane zostanie, że wysokość wypłacanej renty jest wyższa niż suma wydatków składających się na zwiększone potrzeby poszkodowanego, wówczas ubezpieczyciel wyda decyzję o zmniejszeniu należnej renty. W przypadku stwierdzenia nadpłaty odpowiednio dokona wstrzymania płatności lub potrącenia nadpłaty od świadczeń przyszłych.

Renta wypłacana na podstawie orzeczenia sądu? Czy taka renta może zostać obniżona?

Również w przypadku renty wypłacanej na podstawie orzeczenia sądu istnieje możliwość zmiany wysokości i obniżenia świadczenia. W takim przypadku ubezpieczyciel nie ma możliwości dokonania obniżenia wysokości renty na podstawie decyzji. W tym celu może jednak wystąpić na drogę sądową wykazując zmianę stosunków mających wpływ na ustalenie wysokości renty lub ogólnie prawa do renty.

W określonych sytuacjach ubezpieczyciel może również zaproponować rentobiorcy dobrowolne zrzeczenie się renty. Są dwie opcje – w całości lub części, licząc na to, że poszkodowany wyrazi zgodę na ugodę chcąc uniknąć skierowania sprawy do sądu i związanych z tym kosztów, jakie zmuszony byłby ponieść w przypadku przegrania procesu.

Doświadczony pełnomocnik, specjalizujący się w obsłudze roszczeń rentowych, ma świadomość praktyki stosowanej przez ubezpieczyciela. Ekspert z GK Votum w każdym przypadku przed skierowaniem wniosku dokonuje analizy dokumentacji popartej szczegółowymi wyliczeniami, przez co jest w stanie ocenić konsekwencje podejmowanych działań .

Poprzedni wpis
Następny wpis

Leave A Comment

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)