Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych pozyskanych z innych źródeł.

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000787860.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Uprzejmie informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane osobowe od Klienta Votum Odszkodowania S.A. w związku z (w zależności od sytuacji):
a) wyznaczeniem Państwa jako osób uprawnionych do uzyskiwania informacji w sprawie lub/oraz
b) wyznaczeniem Państwa numeru rachunku bankowego dla celów rozliczeniowych lub/oraz
c) wyznaczeniem Państwa jako osób składających oświadczenia do sprawy.

4. Przekazane nam dane osobowe obejmują następujące kategorie – w zależności od celu przekazania Państwa danych osobowych przez Klienta Votum Odszkodowania S.A.:
a) w związku z realizacją pkt. 3 lit. a): imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe;
b) w związku z realizacją pkt. 3 lit. b): imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz dane kontaktowe;
c) w związku z realizacją pkt. 3 lit. c): imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

5. Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres czasu:

6. Państwa dane osobowe udostępnione będą:
a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
b. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają;
c. w związku z realizacją celu określonego w pkt. 3 lit. a (osoba uprawniona do uzyskiwania informacji, wskazana do kontaktu) również następującym podmiotom:
– podmiotom ponoszącym odpowiedzialność za szkodę,
– operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim;
d. w związku z realizacją celu określonego w pkt. 3 lit. b (właściciel rachunku bankowego) również następującym podmiotom :
– bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji;
e. w związku z realizacją celu określonego w pkt. 3 lit. c (osoba składająca oświadczenie do sprawy) również następującym podmiotom:
– podmiotom ponoszącym odpowiedzialność za szkodę,
– w przypadku braku możliwości ustalenia podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, celem zabezpieczenia roszczeń Klienta Votum Odszkodowania S.A. – do wszystkich potencjalnych podmiotów, które w ocenie Spółki mogą ponosić odpowiedzialność za szkodę,
– organom nadzorczym nad rynkiem finansowym tj. Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b) sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO),
e) przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO)
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

8. W celu skorzystania z uprawnień osoba, której dane dotyczą kontaktuje się z VOTUM Odszkodowania S.A.i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Dla ułatwienia Państwu kontaktu przygotowaliśmy dedykowany adres mailowy: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl. Ponadto jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda osoba której dane dotyczą może ona wycofać zgodę w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem którego dokonano przed jej wycofaniem.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

10. W zakresie, jakim Administrator zbiera od Państwa dane osobowe informujemy, że ich podanie jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 powyżej, a brak ich podania uniemożliwi przekazanie Państwu informacji o sprawie klienta.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)