Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Votum S.A.

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000787860.

2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

3. Uprzejmie informujemy, że pozyskaliśmy Państwa dane osobowe od spółki Votum S.A., z którą podjęliście Państwo kontakt (w zależności od sytuacji) celem przedstawienia oferty handlowej lub/i dokonania bezpłatnej analizy roszczeń lub/i zawarcia umowy na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.

4. Przekazane nam dane osobowej obejmuję następujące kategorie: imię i nazwisko, Państwa dane kontaktowe; dane wskazane w przesłanej przez Państwa dokumentacji.

5. Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres czasu:
a. celem przedstawienia oferty handlowej – podstawą prawną jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
b. celem wykonania bezpłatnej analizy roszczeń przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy, a także prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii (przede wszystkim dane dot. zdrowia)– podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia, a także operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w związku z prowadzeniem korespondencji.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO) ,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W celu skorzystania z uprawnień osoba, której dane dotyczą kontaktuje się z VOTUM Odszkodowania S.A. i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Dla ułatwienia Państwu kontaktu przygotowaliśmy dedykowany adres mailowy: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl. Ponadto jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda osoba której dane dotyczą może ona wycofać zgodę w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem którego dokonano przed jej wycofaniem.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)