Miałem wypadek i co dalej?

Miałem wypadek i co dalej? Uszkodzony samochód

Miałem wypadek i co dalej? – wiele osób nie zastanawia się nad tym, dopóki nie znajdzie się w takiej sytuacji. Warto jednak mieć tę wiedzę wcześniej. Z najważniejszymi informacjami zapoznasz się niżej.

Miałem wypadek i co dalej?

Pamiętaj, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsca zdarzenia. Jeśli w wypadku ktokolwiek doznał obrażeń ciała, należy jak najszybciej wezwać niezbędne służby (numer alarmowy 112). W przypadku kolizji, gdy nikt nie ucierpiał, a doszło do zniszczenia mienia, wystarczy spisać oświadczenie ze sprawcą zdarzenia.

Odszkodowanie za wypadek

Jeśli doznałeś szkody majątkowej lub niemajątkowej, możesz ubiegać się o wypłatę świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia. Ze szkodą majątkową mamy do czynienia w przypadku gdy zostają naruszone dobra majątkowe, natomiast do szkody niemajątkowej dochodzi, w przypadku, gdy zostają naruszone dobra osobiste lub zdrowie.

Możesz domagać się odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy w dacie zdarzenia. Do zgłoszenia szkody należy załączyć dowody, gdyż zgodnie z zapisem kodeksu cywilnego to na osobie, która żąda wypłaty świadczeń, spoczywa ciężar udowodnienia, że dane świadczenie jest należne.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto wywodzi z niego określone skutki prawne.

Dokumenty do zgłoszenia szkody

W przypadku obrażeń ciała:

 • dokumentacja medyczna,
 • wszelkie opinie lekarskie, orzeczenia medyczne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • faktury VAT i rachunki za leczenie (wizyty lekarskie,
  leki, środki opatrunkowe, itd.),

W przypadku szkód rzeczowych:

 • opinia rzeczoznawcy/kosztorys – jeśli mamy,
 • rachunki i faktury VAT za naprawę, za parking,
 • dokumentacja zdjęciowa,

W przypadku spraw ze skutkiem śmiertelnym:

 • kopia aktu zgonu,
 • rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie uprawnionego ze wskazaniem relacji, jakie istniały między uprawnionym a zmarłym,
 • dokumentacja medyczna związana z leczeniem psychiatrycznym lub innym leczeniem specjalistycznym,
 • opinie psychologiczne lub psychiatryczne,
 • jeśli po wypadku doszło do obniżenia aktywności zawodowej – dokumenty wykazujące pogorszenie sytuacji materialnej (m.in. informacje o dochodach osoby zmarłej i uprawnionej).

Decyzja ubezpieczyciela

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń ma obowiązek wydać decyzję w sprawie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie, bez względu na to czy jest to decyzja uznaniowa, czy odmowna. Jeśli ubezpieczyciel nie wydał decyzji w ustawowym terminie, już wtedy możesz złożyć tzw. reklamację w związku z nieuzasadnionym wydłużeniem ustawowych terminów likwidacji szkody.

Odwołanie do ubezpieczyciela

Jeśli decyzja została wydana w ustawowym terminie, jednak nie jest satysfakcjonująca, masz prawo do tego, aby złożyć od niej odwołanie. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może zostać złożone, jeżeli wysokość wypłaconego odszkodowania będzie zaniżona, bądź w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Możesz zakwestionować decyzję ubezpieczyciela w drodze pisemnego odwołania i wystąpić z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Często ubezpieczyciele zaniżają wysokość odszkodowania i liczą na to, że osoba poszkodowana nie podejmie dalszych kroków zmierzających do uzyskania satysfakcjonującej kwoty odszkodowania.

Odwołanie od decyzji – terminy

Należy pamiętać o tym, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zostać złożone przed terminem przedawnienia roszczeń, a więc z reguły przed upływem 3 lat. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wówczas okres przedawnienia wynosi 20 lat.

Odwołanie od decyzji – dalsze kroki

Jeśli ubezpieczyciel podtrzyma swoje stanowisko, masz kolejne możliwości, mianowicie wniosek do Rzecznika Finansowego o interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu. Istnieje również możliwość rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Po wyczerpaniu dostępnych środków odwoławczych pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)