Renta – jakie orzeczenia lekarskie są potrzebne po wypadku?

renta po wypadku niepełnosprawny

Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych czy wypadkach w pracy może należeć się renta powypadkowa wypłacana przez ubezpieczyciela. Aby poszkodowani mogli się starać o rentę po wypadku, muszą zgromadzić niezbędną dokumentację:

·        orzeczenia lekarskie będące materiałem dowodowym potwierdzającym stan zdrowia osoby poszkodowanej.

·        ograniczenia funkcjonalne skutkujące wystąpieniem zwiększonych potrzeb lub niezdolnością do pracy.

Wysoka renta po wypadku – wygrana ze STU Ergo Hestia S.A.

Eksperci z GK Votum wykorzystując swoje niemal 18-letnie doświadczenie, dokładają wszelkich starań w celu zwiększenia rent powypadkowych. Jedna z wygranych spraw przeciwko STU Ergo Hestia S.A. skończyła się wypłaceniem od ubezpieczyciela 178 668 zł tytułem wyrównania renty wraz z ustawowymi odsetkami. W wypadku komunikacyjnym poszkodowana była dziewczynka, która doznała poważnych obrażeń ciała. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku

1. Złożenie wniosku

Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek należy złożyć do powiatowego zespołu właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenie.

2. Posiedzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na podstawie:

 • wniosku.
 • zaświadczenia o stanie zdrowia.
 • dokumentacji medycznej potwierdzającej stan zdrowia

skład orzekający powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności ocenia zakres występujących u danej osoby ograniczeń i ich wpływu na codzienne funkcjonowanie.

Termin posiedzenia – do 30 dni od wpływu kompletnego wniosku.

Wydanie orzeczenia – w ciągu 14 dni od posiedzenia.    

3. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Co powinno się znaleźć na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?

 • stwierdzony stopień niepełnosprawności.
 • przyczyna niepełnosprawności określona symbolem.
 • data wydania orzeczenia.
 • data powstania niepełnosprawności.
 • data, od której ustalono stopień niepełnosprawności.

Co istotne, orzeczenie może być wydane na czas oznaczony lub na stał­­e.­

Do czego uprawnia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

wózek inwalidzki renta po wypadku niepełnosprawni

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności to urzędowe potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej. Uprawnia do korzystania z różnych form pomocy społecznej:

 • zasiłków.
 • ulg.
 • dodatkowych uprawnień wspomagających codzienne funkcjonowanie.

Co ważne, dla potrzeb ustalenia renty od ubezpieczyciela istotne jest wykazanie, że niepełnosprawność została spowodowana na skutek wypadku. To oznacza, że nie może wynikać ze schorzeń samoistnych, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. Ponadto orzeczenie o stopniu niepełnosprawności pozwala wykazać ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej, jak również zakres zwiększonych potrzeb wynikający ze stopnia niepełnosprawności. W szczególności są to ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu i zależność od opieki lub pomocy innych osób.

Renta – stopnie niepełnosprawności

Zespół orzekający uznając daną osobę za niepełnosprawną, wskazuje jeden z trzech stopni niepełnosprawności:

 • renta – stopień lekki niepełnosprawności.

– Ograniczenia w funkcjonowaniu powodują, że niepełnosprawny może podjąć zatrudnienie jedynie w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na pół etatu).

– Z uwagi na występujące problemy w codziennych czynnościach niepełnosprawny potrzebuje urządzeń wspomagających prawidłowe funkcjonowanie (na przykład protezy, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze).

 • renta – stopień umiarkowany niepełnosprawności.

– Osoba niepełnosprawna z uwagi na stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej lub wymaga przystosowania stanowiska pracy do schorzenia.

– Wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 • renta – stopień znaczny niepełnosprawności.

– Osoba niepełnosprawna z uwagi na stan zdrowia jest niezdolna do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do schorzenia.

– Z uwagi na ograniczenia nie może samodzielnie funkcjonować i jest zależna od opieki innych osób, a stan ten utrzymuje się przez okres dłuży niż 12 miesięcy.

niepełnosprawni renta po wypadku

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę:

 • z naruszoną sprawnością organizmu.
 • niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.
 • wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza natomiast naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Z uwagi na to, że bez wsparcia drugiego człowieka nie jest w stanie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

Renta – orzeczenie ZUS

Trzeba zaznaczyć, że odrębne i niezależnie od powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności działają lekarze orzecznicy ZUS. Wydają oni orzeczenia w przedmiocie niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. Na podstawie orzeczenia ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy czy niezdolność do samodzielnej egzystencji osoba ubezpieczona może ubiegać się o należne świadczenia przysługujące w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

Wg definicji przyjętych przez ZUS osoba niezdolna do pracy całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Wyróżnia się całkowitą i częściową niezdolność do pracy. Osoba całkowicie niezdolna do pracy utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Z kolei osoba częściowo niezdolna do pracy w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji lekarz orzecznik ZUS orzeka w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.  

Orzeczenie ZUS stanowi urzędowe potwierdzenie wskazanych w nim okoliczności – niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to zatem jeden z najistotniejszych dokumentów w procesie ustalanie renty od ubezpieczyciela.

Orzeczenia lekarskie wydawane na zlecenie ubezpieczyciela

Niezależnie od zgromadzonej dokumentacji i przedłożonych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i niezdolności do pracy ubezpieczyciel może skierować poszkodowanego na badanie lekarskie przez wyznaczonych przez siebie lekarzy specjalistów. Badanie ma na celu:

 • weryfikację stanu zdrowia poszkodowanego.
 • sprawdzenie stanu funkcjonalnego.
 • przeanalizowanie zakresu ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.
 • określenie zwiększonych potrzeb w zakresie: opieki i pomocy innych osób, rehabilitacji usprawniania, przyjmowanych leków, stosowanych środków opatrunkowych i medykamentów.

Na podstawie orzeczenia wydanego po przeprowadzonym badaniu ubezpieczyciel zajmuje stanowisko w przedmiocie zgłoszonych roszczeń o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb lub o rentę wyrównawczą z tytułu niezdolności do pracy

⬇Artykuł był pomocny? Prosimy, podziel się nim z innymi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)