Renta powypadkowa PZU – czy jest dożywotnia?

renta wypadkowa PZU

Renta powypadkowa PZU, Warta, ErgoHestia, HDI, Allianz, Compensa, Link 4 czy od innego ubezpieczyciela jest dodatkowym świadczeniem dla poszkodowanych. Ma ona za zadanie:

 • wyrównać utracone przez poszkodowanego w wypadku możliwości zarobkowe.
 • odpowiedzieć na zwiększone potrzeby związane z obrażeniami doznanymi w wypadku.
renta powypadkowa PZU

Po wypadku, w którym zostałeś poszkodowany, możesz zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego takie roszczenia, jak:

Warto zaznaczyć, że renta powypadkowa od PZU lub innego ubezpieczyciela nie ma wskazanej daty końcowej (poza nielicznymi wyjątkami). To znaczy, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie określa terminu, do którego renty po wypadku są wypłacane. Rentę powypadkową PZU czy inna ubezpieczalnia przyznaje więc bezterminowo. Nie oznacza to jednak, że renta po wypadku jest dożywotnia.

Na jaki okres przyznawania jest renta powypadkowa PZU?

Zdarzają się decyzje, w których ubezpieczyciel taki jak PZU czy Warta wprost wskazuje, że renta jest przyznana do konkretnego dnia.

 • W przypadku renty wyrównawczej do momentu, w którym kończy się aktualne orzeczenie o niezdolności do pracy.
 • W dniu, w którym kończy się ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednak z takimi sytuacjami mamy do czynienia rzadko. W większości przypadków renty powypadkowe od PZU, Warta, ErgoHestia, HDI, Allianz, Compensa, Link 4 czy innego ubezpieczyciela przyznawane są bezterminowo. Świadczenie jest wypłacane do momentu, do którego jest zasadna jego płatność.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Jak długo jest wypłacana renta z tytułu zwiększonych potrzeb?

Warto wiedzieć, że renta z tytułu zwiększonych potrzeb PZU, Warta, ErgoHestia, HDI, Allianz, Compensa czy Link 4 wypłaca do momentu, do kiedy uzasadnione jest ponoszenie kosztów leczenia powypadkowego. Z jednej strony oznacza to, że renta po wypadku nie zmniejszy się, jeśli osoba poszkodowana jest w stanie wykazać, że wciąż zasadne są i nie uległy zmianie:

 • koszty leczenia.
 • koszty rehabilitacji,
 • opieki nad poszkodowanym.

Z drugiej strony daje to możliwość podwyższenia renty powypadkowej PZU w sytuacji, gdy zwiększają się potrzeby i koszty ponoszone na skutek obrażeń doznanych w wypadku.

Trzeba także wspomnieć, że ubezpieczyciel może obniżyć rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Dzieje się tak w sytuacji, gdy poszkodowany:

 • nie korzyta już z prywatnej rehabilitacji po wypadku.
 • poprawił się jego stan zdrowia.
 • zmniejszył się zakres opieki nad poszkodowanym.
 • poszkodowany przestał korzystać z płatnych wizyt lekarskich.
renta powypadkowa pzu

Renta wyrównawcza z tytułu utraconego dochodu – do kiedy wypłacana?

Zdarza się, że po wypadku poszkodowani ze względu na stan zdrowia nie wracają do aktywności zawodowej. Świadczeniem, które w takiej sytuacji ma pomóc ofiarom wypadku, jest renta z tytułu utraconego dochodu. Powinna być wypłacana do momentu, dopóki poszkodowany nie może podjąć zatrudnienia. To oczywiście pozostaje w związku z obrażeniami, jakich doznał w nieszczęśliwym wypadku. Jednocześnie świadczenia otrzymywane z ZUS, KRUS czy MOPS nie wyrównują straty tym spowodowanej. Inaczej mówiąc, ubezpieczyciel powinien wypłacić rentę jeśli porównanie hipotetycznego dochodu osoby poszkodowanej z dochodem uzyskiwanym po wypadku, da wynik ujemny. Nie ma znaczenia, czy poszkodowany jest całkowicie czy częściowo niezdolny do pracy. O ile wykorzystuje ewentualne możliwości zarobkowe, a osiągane dochody nie równają się tym, które mógłby osiągnąć, gdyby do wypadku nie doszło. Co ważne, w każdej chwili ubezpieczyciel może sprawdzić aktualną sytuację zawodową osoby poszkodowanej. Analizuje jej aktualne dochody i zdolność do pracy.

Renta powypadkowa a orzeczenie o niezdolności do pracy

Poszkodowany w wypadku powinien mieć orzeczoną niezdolność do pracy i otrzymywać z tego tytułu rentę ZUS lub KRUS. Dodatkowo może się starać o drugą dodatkową rentę, tak zwaną rentę wyrównawczą od ubezpieczyciela PZU, Warta, Allianz, ErgoHestia, Link4, Compensa czy HDI. Zdarzają się przypadki, w których mimo braku orzeczenia o niezdolności do pracy, nadal możemy wykazać stratę w dochodach spowodowaną wypadkiem. Wówczas renta powypadkowa od ubezpieczyciela również będzie się należała poszkodowanemu. Warto o tym pamiętać, ponieważ dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację takiej osoby.

Czy renta powypadkowa od PZU jest waloryzowana?

Jak powszechnie wiadomo, renta powypadkowa ZUS podlega waloryzacji. Podobnie rzecz się ma w kwestii dodatkowego świadczenia dla poszkodowanych wypłacanego z polisy OC sprawcy wypadku. To oznacza, że wyrównawcza renta powypadkowa od PZU, Warta, ErgoHestia, HDI, Allianz, Compensa, Link 4 czy innego ubezpieczyciela jest waloryzowana. Co ważne, jeśli zmianom ulega zakres orzeczenia o niezdolności do pracy, to może mieć to wpływ zarówno na wysokość, jak i czas otrzymywania renty powypadkowej. Zmiana orzeczenia o niezdolności do pracy z częściowej na całkowitą i odwrotnie powoduje możliwość weryfikacji renty, zarówno przez ubezpieczyciela, jak i poszkodowanego.

Renta od PZU a osiągnięcie wieku emerytalnego

Z rentą wyrównawczą od PZU, Warta, ErgoHestia, HDI, Allianz, Compensa, Link 4 czy innego ubezpieczyciela wiąże się jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie wiek emerytalny. Większość z nas nie pracowałaby do końca życia. Zazwyczaj pracujemy do momentu uzyskania uprawnień emerytalnych. Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego ubezpieczyciel dokonuje weryfikacji renty i uzależnia jej wypłatę od wysokości hipotetycznej emerytury.

Co z rentą powypadkową PZU przyznaną w drodze ugody czy wyroku?
renta powypadkowa pzu

Powyższe rozważania dotyczą rent powypadkowych przyznanych przez PZU czy inne towarzystwo ubezpieczeniowe w toku postępowania likwidacyjnego w drodze decyzji. Taką decyzję można zmienić kolejną decyzją. Nie zawsze w taki sam sposób można zmienić rentę powypadkową przyznaną wyrokiem czy też stwierdzoną ugodą pomiędzy stronami. Zasadniczo nie ma przeszkód (o ile są ku temu podstawy), by ustaloną tą drogą rentę powypadkową podwyższyć decyzją PZU lub innego ubezpieczyciela. Natomiast obniżenie lub zaprzestanie płatności renty powypadkowej wymaga bądź kolejnego wyroku, bądź zawarcia kolejnej ugody  / porozumienia pomiędzy stronami. Nie można bowiem dowolnie, nawet gdy stan faktyczny to uzasadnia, zmieniać prawomocnego wyroku lub zawartej pomiędzy stronami ugody.

Podsumowując, bezterminowość przyznania renty powypadkowej PZU lub od innego ubezpieczyciela nie oznacza, że jest ona dożywotnia. Zarówno pobierający, jak i wypłacający rentę mogą dokonać jej weryfikacji w każdym momencie i żądać ustalenia adekwatnego poziomu na dany moment, co oznacza także możliwość wstrzymania płatności.

Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i tylko szczegółowa analiza konkretnej sprawy przez profesjonalistę może dać odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)