Szkoda częściowa a całkowita – różnice

Odszkodowanie po wypadku

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody majątkowej może następować poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, zaś gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Szkoda częściowa najprościej rzecz ujmując jest przeciwieństwem szkody całkowitej. Co do zasady z wyżej wymienionego przepisu wyłania nam się podział szkód na częściowe oraz całkowite.

Szkoda częściowa

Jest to szkoda, której całkowity rozmiar (części, robocizna oraz materiał lakierniczy) jest ustalany na podstawie sporządzonego podczas oględzin kosztorysu. Dodatkowo nie przekracza ustalonej na podstawie specjalistycznych programów eksperckich rynkowej wartości pojazdu. Jej likwidacja w praktyce polegać zatem będzie na ustaleniu rozmiarów szkody czyli całościowych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Następnie dokonania jego naprawy przez zakład naprawy na koszt ubezpieczyciela. Ewentualnie oszacowanie wartości naprawy i wypłatę jej równowartości bezpośrednio na konto właściciela pojazdu.

Szkoda całkowita

Ze szkodą całkowitą w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) mamy do czynienia wówczas  gdy przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe, albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego do naprawy szkody nadmierne trudności lub koszty. W praktyce oznacza to tyle, że wartość naprawy pojazdu na dzień zaistnienia szkody przekracza jego oszacowaną wartość sprzed jej zaistnienia, co maksymalnie upraszczając oznacza tyle że naprawa pojazdu się nie opłaca ponieważ jej koszt przekracza 100 % jego wartości przed jej wystąpieniem. W przypadku stwierdzenia zaistnienia szkody całkowitej zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w wartości wyliczonych w kosztorysie kosztów naprawy pojazdu, a wykona dodatkowo wycenę wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym na dzień zaistnienia szkody oraz wycenę wartości pozostałości pojazdu po zdarzeniu czyli tzw. „wraku”. W takim przypadku wysokość odszkodowania równać się będzie różnicy pomiędzy wartością pojazdu „nieuszkodzonego”, a wartością jego pozostałości po zdarzeniu.

Różnice

Podstawowe różnice miedzy szkodą częściową a całkowitą objawiają się w zakresie ich szacowania, sposobie likwidacji i rekompensaty. Przy szkodzie częściowej wysokość należnego odszkodowania to całkowita wartość kosztów naprawy pojazdu. W szkodzie całkowitej wysokość należnego poszkodowanemu odszkodowania to różnica między wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a wartością jego pozostałości (wraku). Likwidacja szkód częściowych może odbywać się zarówno w formie gotówkowej, czyli wypłaty równowartości szkody na rzecz poszkodowanego. Oraz w formie bezgotówkowej, czyli faktycznej naprawie pojazdu w wyznaczonym zakładzie naprawczym na koszt podmiotu odpowiedzialnego czyli ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli zaś chodzi o szkodzę całkowitą to co do zasady jej naprawa jest nieopłacalna. Zatem jedyną formą kompensacji jest tu wypłata środków stanowiących różnicę pomiędzy ustalonymi wartościami wraku oraz pojazdu w stanie nieuszkodzonym i to od poszkodowanego zależy co dalej pocznie ze środkami i pozostałością pojazdu. W praktyce bardzo często w przypadku tego typu szkód ubezpieczyciele za pośrednictwem portali aukcyjnych dodatkowo proponują odkup wraków.
Facebook
Twitter
LinkedIn

  Poprzedni wpis
  Następny wpis

  At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

  Melbourne, Australia
  (Sat - Thursday)
  (10am - 05 pm)