Wygrane Kancelarii z GK Votum w lipcu

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Przedstawiamy nasze wygrane Kancelarii z GK Votum w lipcu. W lipcu 2021 roku dzięki poczynaniom Kancelarii reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadło 98 wyroków zasądzających. W toku postępowania sądowego w czerwcu 2021 roku pozyskaliśmy dla osób Poszkodowanych kwotę 140 669 złotych. Najwyższa zasądzona kwota wyniosła 810 000 zł.

98 wygranych spraw

55 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym;
28 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała;
4 wygrane w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z naruszeniem dobra osobi-stego;
1 wyrok dotyczący wypadku w rolnictwie z obrażeniami ciała;
2 wyroki dotyczące wypadku w rolnictwie z obrażeniami ciała;
1 wyrok dotyczący innego typu szkody;
1 wyrok dotyczący wypadku ze skutkie1 wyrok dotyczący szkody w budynku;m śmiertelnym;
1 wyrok dotyczący szkody w budynku;
1 wyrok dotyczący szkody medycznej z obrażeniami ciała;

Wysoka rekompensata dla rowerzysty za poniesioną szkodę

Wielu poszkodowanych rozpoczynając proces likwidacji szkody liczy, że świadczenia wypłacone przez ubezpieczyciela będą wysokie i adekwatne do doznanych obrażeń, a postępowanie likwidacyjne przebiegnie szybko, sprawnie i bezproblemowo. Dzięki pomocy ekspertów z Votum Odszkodowania często tak jest, ale niestety nie zawsze. Zdarza się, że przy okazji procesu likwidacji szkody, ubezpieczyciele dążą do osiągnięcia rezultatu jak najbardziej korzystnego dla siebie, pozostawiając poszkodowanych w poczuciu niesprawiedliwości. Jedynym ratunkiem dla poszkodowanego okazuje się być wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko ubezpieczycielowi.

Okoliczności wypadku

W grudniu 2016 r. na drodze krajowej nr 22 miał miejsce wypadek komunikacyjny. Kierujący Fiatem Ducato jadąc z nadmierną prędkością, nie zachowując należytej ostrożności oraz bezpiecznej odległości od wyprzedzanego rowerzysty – najechał na jego tył. W wyniku zdarzenia poszkodowany Pan Stanisław doznał licznych obrażeń ciała.

Konsekwencje zdarzenia

Bezpośrednio po wypadku poszkodowany został przetransportowany do szpitala. W trakcie pobytu na oddziale ratunkowym jego stan gwałtownie się pogorszył, nastąpiła konieczność intubacji. Poszkodowanego w stanie bardzo ciężkim przeniesiono na oddział intensywnej terapii. Wkrótce pojawiły się dalsze zdrowotne następstwa wypadku tj. niedowład w obrębie kończyn górnych i dolnych, martwica skóry w okolicach podudzia, utrzymująca się mimo dwukrotnego jej przeszczepu. Oprócz uszkodzeń natury fizycznej, z powodu których poszkodowany spędził łącznie 105 dni w szpitalu, od połowy 2017 roku zaczęły  występować też ataki padaczki.

Wyrok w procesie karnym

W marcu 2018 roku zapadł wyrok sądu karnego, na mocy którego kierujący pojazdem marki Fiat Ducato uznany został za winnego popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. tj. nieumyślnego naruszenia zasad obowiązujących w ruchu drogowym, wskutek czego poszkodowany  poniósł ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wyrok uprawomocnił się w kwietniu 2018 r.

Przebieg procesu likwidacyjnego

Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe poinformowało pana Stanisława o uznaniu jego roszczenia w wysokości 47.150,07 pomniejszonego o 50 %, uznając taki stopień jego przyczynienia poszkodowanego do powstania szkody. Na łączną kwotę wypłaconą przez ubezpieczyciela składało się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów opieki osób trzecich, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych oraz zwrot utraconego dochodu.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Działanie pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy

Poszkodowany pozostając niezadowolonym z rozwiązania zaproponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, skorzystał z pomocy wykwalifikowanego pełnomocnika procesowego z GK Votum S.A.. Mecenas z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp.k. w imieniu Pana Stanisława wystąpił  z powództwem do Sądu Okręgowego o zasądzenie od ubezpieczyciela na rzecz powoda kwot: 133.200,00 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 1.613,67 zł tytułem miesięcznej renty, 3.291,11 zł tytułem odszkodowania. Oprócz tego pełnomocnik zażądał również ustalenia odpowiedzialności pozwanego za skutki wypadku z grudnia 2016 r. na przyszłość oraz zabezpieczenia roszczeń rentowych na czas trwania procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego na korzyść powoda

W pierwszej kolejności Sąd przychylił się do wniosku o zabezpieczenie renty na czas procesu dla powoda.  Zobowiązał stronę pozwaną do wypłacania co miesiąc kwoty 1000 zł na rzecz poszkodowanego. Kluczowe  dla ostatecznego wyniku sprawy okazały się być sporządzone przez biegłych opinie z zakresu ortopedii, neurologii i psychologii. Biegli szczegółowo opisali konsekwencje zdrowotne u powoda. Równie istotnym osiągnięciem była kwestia sporu z ubezpieczycielem. Dokładnie w aspekcie przyczynienia poszkodowanego do zdarzenia. Ostatecznie Sąd Okręgowy całkowicie odrzucił twierdzenie towarzystwa ubezpieczeniowego. W ocenie sądu poszkodowany nie przyczynił się do powstania szkody, jego zachowanie na drodze było prawidłowe. Podkreślił, że decydujące znaczenie dla tej okoliczności ma wyrok sądu karnego, uznający kierującego Fiatem Ducato  za winnego popełnienia przestępstwa z art. 177 § 2 k.k.

W ocenie sądu powództwo o zadośćuczynienie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Uzasadniając przedmiotową decyzję sąd wskazał na funkcję kompensacyjną pełnioną przez to świadczenie. Za w pełni zasadne uznano również roszczenia o odszkodowanie. Uznano także rentę na zwiększone potrzeby oraz rentę skapitalizowaną. Sąd ustalił odpowiedzialność pozwanego za skutki wypadku z grudnia 2016 r. na przyszłość. Zdaniem Sądu wypadek odcisnął na poszkodowanym znaczne piętno. Niestety z konsekwencjami zdarzenia powód będzie zmagał się być może do końca życia. Łącznie w tej sprawie pozwany wypłacił do chwili obecnej ponad 250 tyś zł, mimo częściowego zaskarżenia przez niego zasądzonych przez Sąd rent na rzecz poszkodowanego.

Art. 362 k.c. mówiący o przyczynieniu się poszkodowanego do powstania szkody stanowi częste pole do nadużyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe przy pomocy przedmiotowego narzędzia starają się uszczuplić wypłaconą kwotę rekompensaty. Gdy decyzja jest niesprawiedliwa i nieuzasadniona, należy skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)