Zmiany w prawie o ruchu drogowym – aktualizacja

W maju i czerwcu zaczęły obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego. Zmiany w prawie o ruchu drogowym regulują m.in. prawnie kwestię hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Zmiany dotyczą również zasady pierwszeństwa pieszych poruszających się w obrębie przejść dla pieszych. Dziś chcę przedstawić najważniejsze z wprowadzanych zmian, aby każdy uczestnik ruchu drogowego mógł się z nimi zapoznać. Pamiętajmy również, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z konieczności stosowania się do nich.

Regulacje prawne

Każdy użytkownik dróg, niezależnie czy porusza się pieszo, jeździ rowerem, autem czy choćby hulajnogą, powinien zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi, aby móc bezpiecznie i bez narażania się na konsekwencje prawne przemieszczać się po naszych drogach. W pakiecie zmian, które obowiązują od dnia 20 maja 2021 roku, została prawnie uregulowana kwestia między innymi popularnych obecnie hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególniają szereg praw i obowiązków, do których muszą już dziś się stosować zarówno ich użytkownicy, jak również inni uczestnicy ruchu drogowego.

Prawo o ruchu drogowym – nowe definicje

 1. Urządzenie wspomagające ruch– urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.
 2. Hulajnoga elektryczna– pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.
 3. Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

W związku z rozszerzeniem katalogu urządzeń i pojazdów służących do przemieszczania się, każdy z nowych elementów tej kategorii został ściśle określony pod względem zasad korzystania, a także praw i obowiązków ciążących na jego użytkownikach.

 

Urządzenie wspomagające ruch

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Na drodze dla rowerów obowiązuje ją ruch prawostronny. Jeśli będzie korzystać ona z chodnika albo drogi dla pieszych, zobowiązana jest poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a przy tym zachowując szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. Przekraczając jezdnię osoba ta jest zobligowana zachować szczególną ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych.

Osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch powinna:

 • poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
 • przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem;

Hulajnoga elektryczna

Kierujący hulajnogą elektryczną jest zobowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierzał skręcić. Korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest powinien zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Kierujący hulajnogą elektryczną ponadto jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy chodnik będzie usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

Kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

WAŻNE!!!Dopuszczalna prędkość z jaką można się poruszać hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego to 20 km/h.

Uprawnienia do kierowania hulajnogą

Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat.

Dzieciom w wieku do 10 lat zabraniać się kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 10 lat, ale tylko w strefie zamieszkania i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Urządzenie transportu osobistego

Kierujący urządzeniem transportu osobistego zobowiązany jest korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym porusza się lub zamierza skręcić. Kierujący urządzeniem transportu osobistego, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego urządzeniem transportu osobistego dozwolone jest wyjątkowo, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierującemu urządzeniem transportu osobistego zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu,
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku,
 • czepiania się pojazdów.

Ruch drogowy a zwiększenie bezpieczeństwa

W wyniku wprowadzenia nowych przepisów, zmianie uległy również istniejące regulacje prawne, które dotyczą sposobu zachowania się osób pieszych i kierowców wobec użytkowników nowo powstałych kategorii pojazdów i urządzeń. Dlatego kierujący pojazdem, nadal przy wyprzedzaniu jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a teraz również w razie wyprzedzania hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego czy osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch musi zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m. Pieszy natomiast, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z drogi dla rowerów,  obowiązkowo musi ustąpić miejsca również osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

Z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie uległy poszczególne przepisy dotyczące kierowców i osób pieszych. Nowe regulacje prawne w tym zakresie mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych przekraczających jezdnię, ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory, a także wprowadzenie konkretnego, dającego się wyznaczyć, minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy autostradą lub drogą ekspresową.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym dla pieszych

Zmiany w ruchu drogowym przewidują pierwszeństwo pieszych w obrębie przejścia dla pieszych: pieszy również WCHODZĄC na jezdnię lub torowisko, a nie jak dotychczas tylko przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, poza pewnymi wyjątkami, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych, a także WCHODZĄCY na nie- ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych: zabrania się pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Zmiany w ruch drogowym dla kierujących

Zmiany w udzielaniu pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Wprowadzenie minimalnego odstępu między pojazdami poruszającymi się po autostradzie lub drodze ekspresowej w ruchu drogowym. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się, jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Ujednolicenie dopuszczalnych prędkości pojazdów na obszarze zabudowanym niezależnie od pory. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1.06.2021 roku wynosi 50 km/h – brak jest dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta do czasu zmiany była podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowi strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosiła i nadal wynosi 20 km/h.

Jak widać zmian w ruchu drogowym  jest sporo i potrzeba czasu. Aby zaznajomić się z nimi wszystkimi i wprowadzić je do swojej codziennej praktyki. Pamiętajmy, że w momencie wejścia w życie nowych regulacji prawnych, ich respektowanie jest weryfikowane przez policjantów pełniących służbę na drogach naszego województwa. Nieznajomość przepisów nie zwalnia nas z konieczności stosowania się do nich, dlatego warto już teraz skrupulatnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami.

 

Z poważaniem

asp. szt. Tomasz Słuszniak

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

 

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)