Aplikuj

Sprawdź, ile satysfakcji przynosi pomoc drugiemu człowiekowi!

lub
Dołącz do Nas

Pracuj dla lidera branży odszkodowań

Przedstawiciel - cały kraj

Centrala Wrocław

Z nami możesz pomagać i zarabiać!

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie powyższego formularza lub przesłanie CV (dokument ten powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia w formie elektronicznej na adres:

struktury@votum-odszkodowania.pl

W temacie prosimy o wpisanie stanowiska i miejscowości, z której aplikujesz.

Rekrutację możemy zakończyć przed upływem terminu publikacji ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód:

  1. Zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej  z ogłoszenia o pracę.
  2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Votum Odszkodowania  S.A.  prosimy o umieszczenie następującej zgody:
    Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Votum Odszkodowania S.A.

Prosimy o nieujawnianie w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii, w tym dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych czy danych o stanie zdrowia, chyba że dane o stanie zdrowia, np. o stopniu niepełnosprawności są istotne dla ustalenia warunków zatrudnienia.

Jeśli podaliście Państwo dane o stanie zdrowia, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych o stanie zdrowia zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Votum Odszkodowania  S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000787860,  zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO”.

 

UWAGA!!! W przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

Klauzula informacyjna:

VOTUM ODSZKODOWANIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-012 Wrocław), ul. Wyścigowa 56i, KRS 0000787860. informuje, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)– art. 13 RODO, dane osobowe podane w związku z prowadzoną rekrutacją będą przetwarzane przez Spółkę, która stanie się Administratorem tych danych.

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata. Jeżeli w przesłanych dokumentach znajdują się dane szczególnej kategorii, potrzeba będzie odrębna zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają oraz podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie, w tym z zakresu IT i usług back office.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku udzielenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 2 lat od dnia jej zakończenia.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich danych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), o ile Administratorowi nie przysługuje prawo do ich przetwarzania na innej podstawie prawnej, a także nie zachodzą podstawy do wyłączenia zastosowania tzw. „prawa do bycia zapomnianym” wg art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO). Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia w każdym momencie zgody na przewarzanie danych, w zakresie w jakim stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w rekrutacji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa jest w RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością udziału w rekrutacji.

 

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)