Polityka Prywatności 2021

 • Start
 • Polityka Prywatności 2021

ARCHIWUM

 

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym (dalej jako Serwis)

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez  użytkowników oraz dane gromadzone  automatycznie  są  wykorzystywane  jedynie  do  celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Bartłomiej Muzaj

IOD(AT)votum-odszkodowania.pl

ul. Wyścigowa 56 i, 53-012 Wrocław

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum Odszkodowania S.A z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, ul. Wyścigowa 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000787860, zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@votum-odszkodowania.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych Votum Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.
Cel przetwarzania Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO” Czas przetwarzania Skutek niepodania danych
Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w postaci komunikacji z użytkownikiem. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania. Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
Przedstawienie  oferty handlowej Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Twoja zgoda wyrażona przez podanie danych kontaktowych do złożenia oferty Do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Brak możliwości przedstawienia oferty handlowej
Przeprowadzenie procesu rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy; Art. 6 ust. 1 lit. a w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację. Art. 9 ust. 2 lit a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji. Brak możliwości wyłonienia kandydata do pracy.
Prowadzenie newsletter’a Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w  zakresie przesyłania informacji za pośrednictwem adresu mailowego prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10). Do czasu rezygnacji z subskrypcji newsletteru, Brak możliwości przesłania newslettera
Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy. Do czasu realizacji umowy. Brak możliwości realizacji umowy.
Prowadzenie działań analitycznych poprzez wejście na stronę z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie takich działań . Art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych, Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Brak możliwości prowadzenia działań analitycznych
Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie  kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń. Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z ofertą handlową odbiorcą danych będzie Fundacja VOTUM, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS: 0000272272 na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z ofertą handlową odbiorcą danych Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. Sp. k ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków, KRS: 0000443718 na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Podanie adresu mailowego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. Twoje dane będą udostępnione: a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną; b) podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT; c) operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy; d) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 4. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21)RODO), (na przetwarzanie
 5. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl) i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 7. Podane przez Ciebie dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika lub współpracownika Administratora

Polityka cookies

 1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.
 3. Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla użytkowników.
 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
  1. IP komputera,
  1. informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
  1. dane dotyczące sesji,
  1. dane przeglądarki internetowej,
  1. dane dotyczące urządzenia,
  1. dane dotyczące aktywności w Serwisie.
 1. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 2. W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb.
 3. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Votum Odszkodowania S.A przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Facebook Pixel

Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzi marketingowych Facebook Pixel udostępnioną przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA ub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań w  serwisie, zaimplementowałam w ramach serwisu Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o  korzystaniu z  serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na identyfikację. Administrator otrzymuje informacje, jakie działania użytkownik podjął  na stronie. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika  z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Więcej informacji bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu osobistego konta na Facebooku użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Votum Odszkodowania S.A. zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)