Wygrane Kancelarii z GK Votum – Kwiecień

Wygrane Kancelarii

Przedstawiamy nasze wygrane. W kwietniu 2021 roku dzięki poczynaniom Kancelarii GK Votum reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadło 85 wyroków zasądzających. W toku postępowania sądowego w kwietniu 2021 roku pozyskaliśmy dla osób Poszkodowanych kwotę 5 327 849 złotych. Najwyższa zasądzona kwota wyniosła 1 013 005 zł.

85 wygranych spraw

 • 50 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym;
 • 17 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała;
 • 2 wygrane w sprawach dotyczących wypadków przy pracy z obrażeniami ciała;
 • 3 wyroki w sprawach dotyczących wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym;
 • 6 wyroków w sprawach dotyczących innego typu szkody;
 • 1 wyrok dotyczący wypadku w rolnictwie ze skutkiem śmiertelnym;
 • 2 wyroki dotyczące szkody medycznej ze skutkiem śmiertelnym;
 • 3 wyroki dotyczące wypadku ze skutkiem śmiertelnym;
 • 1 wyrok dotyczący szkody komunikacyjnej z tytułu naruszenia dobra osobistego.

Pomoc Poszkodowanej na skutek ciężkich obrażeń po wypadku

W dniu 4 marca 2016 r. poszkodowana uległa wypadkowi spowodowanemu przez kierującego pojazdem mechanicznym. Wskutek niego doznała skomplikowanego urazu prawej dolnej kończyny. W związku z odniesionymi obrażeniami wymagała wieloetapowego i długotrwałego leczenia, które trwa do dzisiaj. W związku ze zdarzeniem powódka była hospitalizowana, przeszła operację, zalecono dalsze leczenie i rehabilitację.

Adaptacja po wyjściu ze szpitala

Po wyjściu ze szpitala powódka wymagała stałej opieki i pielęgnacji polegającej na zmianie opatrunków, czy wykonywaniu zastrzyków. Ze względu na to zamieszkała u syna, który wraz z żoną wykonywali wraz powódką praktycznie wszystkie podstawowe czynności. Rodzina pomagała jej w ubieraniu, myciu, przygotowywaniu posiłków, poruszaniu się itd. Z czasem stan powódki poprawił się, jednakże w dalszym ciągu wymaga opieki, pomocy najbliższych w normalnym funkcjonowaniu.

Zgłoszenie szkody

Pełnomocnik w imieniu Klientki zgłosił sprawę do ubezpieczyciela. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przyznał on poszkodowanej niewątpliwie zbyt niskie kwoty. Wypłacił 12 500 zł z tytułu zadośćuczynienia, 594 zł z tytułu zwrotu kosztów przejazdu oraz 89,93 zł z tytułu zwrotu kosztów leczenia. Odmówił wypłaty dalej idących roszczeń.

Skierowanie sprawy do sądu - wygrane

Na podstawie stanu faktycznego sprawy pełnomocnik poszkodowanej wniósł do sądu rejonowego pozew o zapłatę dalej idącego świadczenia. Zawnioskowano o zadośćuczynienie w kwocie 8 000 zł i oraz 735 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez Klientkę kosztów leczenia.    

W toku postępowania sądowego, na wniosek pełnomocnika sąd przeprowadził dowody z przesłuchania poszkodowanej, świadków. Pozyskał też opinie biegłych z zakresu stosownych specjalizacji.

Okazało się, że poszkodowana jako w pełni zdrowa i aktywna zawodowo osoba, na skutek doznanego w wypadku urazu stała się osobą niepełnosprawną i niezdolną częściowo do pracy.

W toku postępowania sądowego

W wyniku ustaleń poczynionych przed sądem udało się uzyskać pełny obraz sytuacji zdrowotnej poszkodowanej, będącej skutkiem wypadku. Ustalony uszczerbek uzasadnił ostateczne określenie sformułowanych w pozwie roszczeń w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty z tytułu utraty zdolności zarobkowych i z tytułu tak zwanych zwiększonych potrzeb w związku z koniecznością sprawowania nad Klientką opieki przez osoby najbliższe.

Dzięki podjętym przez pełnomocnika staraniom, mocą prawomocnego wyroku sądu I i II instancji (w wyniku apelacji pełnomocnika) uzyskano na rzecz poszkodowanej dodatkowo:

 • 46 000 zł z tytułu zadośćuczynienia;
 • odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów leczenia oraz kosztów dojazdu do placówek medycznych;
 • comiesięcznej renty w kwocie 706 zł z tytułu utraconych zdolności zarobkowych (oszacowanej w odniesieniu do uzyskiwanego przez poszkodowaną świadczenia z tego tytułu);
 • comiesięcznej renty w kwocie 173 zł z tytułu sprawowanej nad Klientką opieki przez osoby najbliższe;
 • powyższe świadczenia rentowe zostały zasądzone przez sąd również za okresy wstecz, tj. od dnia zgłoszenia ich na etapie postępowania sądowego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Przyznanie renty za niezdolność do pracy

Po uprawomocnieniu się wyroku pełnomocnik pokrzywdzonej w ramach dalszych negocjacji z towarzystwem ubezpieczeń doprowadził również do kapitalizacji przyznanych świadczeń rentowych dla obecnie 55 letniej poszkodowanej. Skutkowało to wypłatą na rzecz Klientki dalszych 235 000 zł.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)