Czy ubezpieczyciel może odebrać rentę powypadkową?

czy ubezpieczyciel może odebrać rentę
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jak utrzymać rentę po wypadku?

Osoby otrzymujące rentę od ubezpieczyciela sprawcy wypadku często przekonane są o tym, że renta jest przyznana dożywotnio. Tego rodzaju myślenie jest błędne. 

Bez względu na sposób przyznania renty może ona podlegać weryfikacji, więc może być również odebrana. Zatem czy ubezpieczyciel może odebrać rentę powypadkową?

Podstawa zmiany wysokości renty

Zarówno poszkodowany, jak i zakład ubezpieczeń mogą podjąć działania zmierzające do zmiany wysokości renty. Nie jest wykluczone także całkowite zaprzestanie płatności renty.

Każda zmiana stanu zdrowia lub okoliczności może wpłynąć na wysokość wypłacanych świadczeń. Renta wypłacana jest na podstawie konkretnych wyliczeń. W zależności od jej rodzaju uwzględnia koszty leczenia, opieki lub wyrównuje utracony dochód.

W momencie zmiany wysokości kosztów, czy też dochodów, zmianie ulegnie także renta. Istnieją podstawy do podniesienia renty wypłacanej z OC sprawcy. Czasem okazuje się, że wypłacana renta jest zawyżona lub przestała być należna.

Renta przyznana decyzją ubezpieczyciela

W przypadku rent powypadkowych najczęściej jest ona przyznana na podstawie uznaniowej decyzji zakładu ubezpieczeń. Z reguły ubezpieczyciel nie wskazuje na termin do kiedy renta jest wypłacana. Obecnie pojawiają się decyzje z których wynika, że renta jest przyznana do momentu obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o niezdolności do pracy. Dalsze płatności renty uzależnione są od dostarczenia dokumentacji.

Czy ubezpieczyciel może odebrać rentę powypadkową

Czy ubezpieczyciel może odebrać rentę powypadkową?

W takiej sytuacji renta przyznana jest do określonego momentu. Zazwyczaj kiedy istnieje szansa na poprawę stanu poszkodowanego lub przy krótkim okresie obowiązywania orzeczenia. Takie decyzje stanowią jednak nadal zdecydowaną mniejszość.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie określi daty wypłacania renty, może ona ulec weryfikacji. Ubezpieczyciel może zwrócić się do osoby uprawnionej o przesłanie aktualnej dokumentacji. Poprosić o wskazanie ponoszonych kosztów, przedstawienie informacji o osiąganych dochodach i wypłacanych rentach ZUS/KRUS. 

Może także wezwać poszkodowanego na badanie lekarskie, celem ustalenia aktualnego stanu zdrowia.

Prawo do żądania zmiany wysokości lub czasu trwania renty ma każda ze stron stosunku prawnego renty. W przypadku, gdy do zapłaty renty zobowiązany jest ubezpieczyciel sprawcy on również może żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty. 

Należy przyjąć, że uprawniony ma interes wyłącznie w żądaniu jej podwyższenia lub przedłużenia jej czasu. Z kolei zobowiązany – w jej obniżeniu lub skróceniu obowiązku jej wypłacania.

Zmiana okoliczności w przypadku renty

Zmiana okoliczności jest rozumiana jako zmiana w warunkach zewnętrznych i mających charakter ogólny w stosunku do stron zobowiązania.

Mogą one dotyczyć zarówno sfery osobistej, jak i majątkowej strony stosunku renty. Chodzi o pojawienie się okoliczności, które nie istniały w chwili ustalania wysokości lub czasu trwania. Czasem też ustanie okoliczności, które w tamtym momencie istniały.

Zmiana stosunków nie musi być ani nadzwyczajna, ani istotna i trwała. Z uwagi na okresowy charakter płatności renty, uzasadniać zmianę jej wysokości może nawet przejściowa zmiana okoliczności.

Kodeks cywilny nie precyzuje, jaki wpływ ma mieć zmiana okoliczności na sytuację stron. Należy przyjąć, że chodzi tu o każdą zmianę stosunków, która może uzasadniać zmianę wysokości renty lub czas jej trwania.

Zmianę wysokości renty mogą uzasadniać również inne okoliczności niż tylko zmiana realnej wartości renty wynikająca ze zmiany siły nabywczej pieniądza. Podobnie należy traktować okoliczności, których pojawienie się lub ustanie uzasadnia zmianę czasu trwania renty.

W obu przypadkach wydaje się, że decydujące znaczenie będą miały potrzeby uprawnionego do renty oraz możliwości płatnicze zobowiązanego.

Chodzi o porównanie sytuacji, jaka miała miejsce w chwili przyznania warunków renty z aktualną sytuacją. Ważne, aby wziąć pod uwagę okoliczności przy pierwotnym ustalaniu czasu trwania i wysokości renty.

Renta wypłacana na podstawie wyroku

Zgodnie zaś z treścią art. 907 § 2 k.c. jeżeli obowiązek wypłaty renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty. Także w przypadku, gdy wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

Oznacza to, że renty wypłacane na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego, oraz ugody mogą się zmienić w zależności od okoliczności. Ustalenie renty umową czy też wyrokiem nie zmienia źródła obowiązku płacenia renty.

Ocena zmiany warunków wymaga porównania stanu z ustalenia renty z chwilą żądania zmiany.

O zmianie można mówić jedynie w momencie, gdy nastąpiła po wydaniu wyroku zasądzającego rentę lub po zawarciu umowy w tym przedmiocie. 

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 października 1972 r. – zasada prawna, III PZP 25/72.

Rentę przyznaną wyrokiem trudniej jednak będzie ubezpieczycielowi obniżyć, czy też odebrać. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, a więc wytoczenie powództwa, przeprowadzenie postępowania. 

Z reguły będzie się to wiązać z uzyskaniem przynajmniej jednej opinii biegłego, uzyskanie prawomocnego wyroku.

Każda renta może podlegać okresowym weryfikacjom bez względu na to czy jest wypłacana na podstawie umowy, wyroku, czy decyzji. Sama weryfikacja może oznaczać tak podniesienie renty, jak i jej obniżenie, czy nawet odebranie.

Przykład: jeśli wyrokiem sprzed kilku lat ubezpieczyciel wypłaca rentę, na którą składają się koszty rehabilitacji i utracone dochody, a poszkodowany powrócił do aktywności zawodowej oraz nie ponosi kosztów rehabilitacji, to istnieją podstawy do odebrania renty.

Jak uniknąć odebrania renty?

Jeśli poszkodowany nie może pracować oraz wymaga opieki, powinien przedstawić dokumenty ponoszonych kosztów oraz niezdolności do pracy. 

Oznacza to konieczność gromadzenia dowodów potwierdzających istnienie podstaw do dalszej wypłaty renty. Przyda się ona, gdyby ubezpieczyciel zechciał dokonać analizy aktualnej sytuacji poszkodowanego. 

Tylko renta skapitalizowana (zamieniona na jednorazowe odszkodowanie) nie podlega kontroli ubezpieczyciela.

Jeśli ubezpieczyciel będzie wnioskował o uzupełnienie dokumentacji lub informacji po dłuższym czasie wypłacania renty, oznacza to że rozpoczął proces weryfikacji. 

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Swoją wiedzą wesprze poszkodowanego w procesie i udzieli informacji w jaki sposób nie utracić prawa do renty.

#Czy ubezpieczyciel może odebrać rentę powypadkową

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)