Kiedy można uzyskać rentę alimentacyjną od ubezpieczyciela?

kto może otrzymać rentę alimentacyjną?

W przypadku śmierci osoby poszkodowanej, która zginęła w wyniku wypadku, bliscy mają prawo dochodzić różnych roszczeń. Do świadczeń, które im przysługują zalicza się zadośćuczynienie, odpowiednie odszkodowanie oraz renta alimentacyjna. Zadaniem tej ostatniej jest naprawienie szkody o charakterze majątkowym powstałej na skutek śmierci członka rodziny lub osoby bliskiej, która przed śmiercią zapewniała środki utrzymania uprawnionym. Jeśli starasz się o uzyskanie takiego świadczenia, to skontaktuj się z nami. Eksperci Votum Group skutecznie uzyskują renty alimentacyjne, m.in. od takich ubezpieczycieli jak Compensa S.A.

Sprawa o rentę alimentacyjną skierowana do Compensa S.A.

Specjaliści z GK Votum prowadzili sprawę dotyczącą wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Poszkodowanym okazał się mężczyzna, który przypłacił tragiczne zdarzenie życiem. Po wypadku rodzina poszkodowanego zaczęła ubiegać się o należne świadczenia – w tym o rentę alimentacyjną od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa S.A. Należy podkreślić, że sprawa była wyjątkowo trudna, ponieważ dotyczyła dziecka, które mając zaledwie 1,5 roku straciło ojca w wyniku wypadku drogowego. Co więcej, od pierwszych miesięcy życia dziecko potrzebowało rehabilitacji ze względu na swoją niepełnosprawność.

Wyrok w sprawie renty alimentacyjnej

Uzyskana renta alimentacyjna od towarzystwa ubezpieczeń Compensa S.A.

Specjaliści z Votum Group podjęli kroki prawne w imieniu członków rodziny zmarłego, w tym małego synka. Działanie miało na celu uzyskanie renty alimentacyjnej dla dziecka. Finalnie udało się uzyskać należne świadczenie. W efekcie wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Przemyślu Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. zostało zobowiązane do wypłaty małoletniemu synowi kwoty 50 000 zł wraz z odsetkami. Dodatkowo ubezpieczyciel został wezwany do przekazywania renty w wysokości 300 zł miesięcznie. Pozostali członkowie rodziny również otrzymali należne świadczenia od Compensa S.A.

Kto jest uprawniony do uzyskania renty alimentacyjnej?

Istnieją przepisy regulujące, kto ma prawo żądać renty po zmarłym. Zgodnie z obowiązującymi zasadami do uprawnionych zaliczają się osoby, w stosunku do których zmarły miał obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że był zobowiązany dostarczać im środki utrzymania, a w razie potrzeby także środki wychowania. Ten obowiązek dotyczy przede wszystkim krewnych w linii prostej, rodzeństwa oraz współmałżonków. Do osób uprawnionych do żądania od ubezpieczyciela renty po zmarłym należą zatem najbliżsi członkowie rodziny. Najczęściej współmałżonek i dzieci, a w szczególnych sytuacjach również rodzice i rodzeństwo, o ile zmarły miał obowiązek świadczyć na ich rzecz.

Renta alimentacyjna nie tylko dla krewnych

Renty alimentacyjnej mogą żądać również inne osoby uznane za bliskie. Warunkiem jest udowodnienie, że zmarły regularnie i dobrowolnie dostarczał im środki utrzymania (przy założeniu, że zasady współżycia społecznego tego wymagają).  Na przykład jeśli zmarły regularnie przekazywał określoną sumę pieniędzy na konto chorego wuja i to wsparcie miało charakter stały i dobrowolny. Wtedy wuj może ubiegać się o rentę alimentacyjną od ubezpieczyciela. Jest to spowodowane tym, że okoliczności wskazują, że zasady współżycia społecznego przemawiają za przyznaniem mu renty alimentacyjnej.

Jak ustalić wysokość renty alimentacyjnej?

Osoby, które ubiegają się o przyznanie i wypłatę renty alimentacyjnej od ubezpieczyciela powinny zgromadzić odpowiednią dokumentację. Mianowicie chodzi o wszystkie dokumenty, które potwierdzą własne potrzeby oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zmarłego.

Wykazanie możliwości zarobkowych zmarłego zwykle nie budzi wątpliwości w przypadku osób zatrudnionych na etacie uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Zwykle wystarczy wtedy przedłożyć ubezpieczycielowi dokumentację, która potwierdza kwalifikacje zawodowe oraz historię zatrudnienia zmarłego. Chodzi o umowy z pracodawcą oraz świadectwa pracy. Następnie należy sformułować roszczenia w oparciu o bieżące wskaźniki ekonomiczne i potrzeby uprawnionych.

Renta alimentacyjna – kiedy trudno uzyskać?

Innym problemem jest wykazanie możliwości zarobkowych zmarłego, gdy:

  • Prowadził działalność gospodarczą
  • Był przedsiębiorcą
  • Był wspólnikiem spółki
  • Uzyskiwał dochody z kilku źródeł

W takim przypadku konieczne jest przedłożenie i szczegółowa analiza dokumentacji księgowej i podatkowej. Wśród dokumentów, które należy przeanalizować są: roczne rozliczenia podatkowe, księgi rachunkowe, dokumentacja ZUS i informacje rejestrowe. Oprócz tego dochodzi również informacja dotycząca przejęcia działalności lub udziałów w przedsiębiorstwie przez spadkobierców. 

pieniądze z renty alimentacyjnej

W praktyce istnieje także problematyczna rozbieżność między oczekiwaniami członków rodziny uprawnionych do renty alimentacyjnej a danymi wynikającymi z analizy księgowo-podatkowej. To zjawisko ma swoje źródło zarówno w charakterze wykonywanej działalności w konkretnej branży, jak i w indywidualnych czynnikach, które wpływają na określenie możliwości majątkowych zmarłego. Szczególnie istotne są tu kwestie związane z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa.

wypadek komunikacyjny ze skutkiem smiertelnym

Przykładem może być historia Pani Joanny, której mąż zginął w wypadku. Był on jedynym żywicielem rodziny. Zapewniał żonie i córce dostatnie życie i brak trosk o środki utrzymania.

Mężczyzna uzyskiwał wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem w firmie produkcyjnej, a jednocześnie prowadził działalność gospodarczą w branży transportowej. W ramach swojej działalności inwestował w środki trwałe. W trakcie ustalania wysokości renty ubezpieczyciel oparł się na dokumentacji księgowej. Konkretnie analizował księgę przychodów i rozchodów za okres trzech lat przed wypadkiem. W wyniku tej kontroli ubezpieczyciel doszedł do wniosku, że prowadzona działalność gospodarcza przynosiła straty. W związku z tym towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględniło jedynie dochody zmarłego pochodzące z wynagrodzenia za pracę. Nie uwzględniło specyfiki działalności w branży transportowej. Nie wzięło pod uwagę również faktu, że zmarły miał dostęp do środków finansowych i planował rozwijać swoją działalność. To potencjalnie mogło prowadzić do większych przychodów w przyszłości.

Jak długo ubezpieczyciel będzie wypłacał rentę alimentacyjną?

Po wyliczeniu wysokości należnego świadczenia ubezpieczyciel wypłaca rentę przez  czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Jeśli uprawnionym do renty alimentacyjnej jest współmałżonek, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo regularnie oceniać sytuację finansową i życiową uprawnionego. Zwykle jest to oceniane  poprzez żądanie odpowiednich oświadczeń i dokumentacji. Warto zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny trwa tak długo, jak długo osoba uprawniona nie zawrze kolejnego małżeństwa. W przypadku takiego zdarzenia obowiązek alimentacyjny zostaje zakończony, a ubezpieczyciel przestaje wypłacać rentę. W przypadku gdy uprawnionym do renty alimentacyjnej jest dziecko, ubezpieczyciel wypłaca rentę do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności, a gdy dziecko kontynuuje naukę, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do 26. roku życia.

Przykład sytuacji: ubezpieczyciel wypłaca rentę alimentacyjną na rzecz uprawnionych – żonie zmarłego i ich małoletniej córce. Po kilku latach wdowa nawiązała bliską relację z nowym partnerem i wyszła ponownie za mąż. Następnie małżonek kobiety dokonał przysposobienia jej córki, uznając ją w świetle prawa za swoje dziecko. W takiej sytuacji obowiązek alimentacyjny wygasa, a ubezpieczyciel przestaje wypłacać rentę zarówno na rzecz wdowy, jak i córki zmarłego.

Starasz się o rentę alimentacyjną?

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji po utracie bliskiej osoby w wyniku wypadku, to Votum Odszkodowania S.A. jest tu po to, aby ci pomóc. Nasi eksperci specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań i rent, także alimentacyjnych, od ubezpieczycieli. Działamy m.in. w przypadkach takich jak:

  • wypadki komunikacyjne (z obrażeniami ciała i ze skutkiem śmiertelnym)
  • wypadki w pracy
  • wypadki na roli

Działamy bazując na wieloletnim doświadczeniu i najlepszych specjalistach w branży odszkodowawczej. Dzięki temu skutecznie pomagamy poszkodowanym i ich rodzinom uzyskać należne świadczenia. Jeśli starasz się od rentę alimentacyjną od Compensa S.A., Allianz, PZU lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, to skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy sprawę i sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)