Klauzula informacyjna dla bezpłatnej analizy roszczeń.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum Odszkodowania S.A z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, ul. Wyścigowa 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000787860, zwany dalej „Administratorem”.
Pozostałe dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@votum-odszkodowania.pl.

Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@votum-odszkodowania.pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych VOTUM Odszkodowania S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz przez wskazany poniżej okres czasu:
a. celem dokonania analizy roszczeń przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy,
b. prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń,
c. w związku z przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii – podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

IV. Odbiorcami danych osobowych Wnioskodawcy będą wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia.

V. Wnioskodawca ma prawo: (1) dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).

VI. W celu skorzystania z uprawnień Wnioskodawca kontaktuje się z Administratorem (np. składając wniosek na skrzynkę mailową: wnioskiodo@votum-odszkodowania.pl) i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny, bez wpływu na ważność przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

VII. Wnioskodawca ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Podanie przez Wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie spowoduje brak możliwości wykonania analizy roszczeń.

IX. Podane przez Wnioskodawcę dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty, każdorazowo sprawdzanemu przez pracownika lub współpracownika administratora.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)