Likwidacja szkody z OC – odszkodowanie

Likwidacja szkody - odszkodowanie czas
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Miałeś wypadek samochodowy, jako kierujący, pasażer, pieszy, czy rowerzysta w którym doznałeś obrażeń ciała i nie Ty jesteś sprawcą wypadku? Straciłeś w wypadku komunikacyjnym bliską osobę? Możesz starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego i uzyskać odszkodowanie. Dowiedz się więcej: likwidacja szkody z OC – odszkodowanie.

Likwidacja Szkody

Jak uzyskać odszkodowanie?

Wystarczy złożyć zawiadomienie o szkodzie do właściwego zakładu ubezpieczeń, który ma obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie zakład ubezpieczeń jest obowiązany w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie poinformować zgłaszającego szkodę, jakie dokumenty i informacje są niezbędne do uzupełnienia.

Likwidacja szkody - odszkodowanie czas

Jak długo trwa postępowanie likwidacyjne

Zakład ubezpieczeń wydaje decyzję w terminie 30 dni licząc od dnia zgłoszenia szkody. Jeżeli w tym terminie nie było możliwe ustalenie okoliczności wypadku i odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości należnego odszkodowania, wówczas zakład wydaje decyzję w terminie 14 dni, od dnia, w którym wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe i nie później niż 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Ubezpieczyciel nie wydał decyzji w ciągu 30 dni

Jeżeli zakończenie postępowania w terminie 30 dni nie jest możliwe, zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawiadomić na piśmie zgłaszającego szkodę o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń                   w całości lub w część. Ubezpieczyciel powinien  także, a w zasadzie  ma obowiązek wskazać przypuszczalny termin zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

Odmowa wypłaty odszkodowania w postępowaniu likwidacyjnym

Ekspert Votum Odszkodowania S.A. radzi. Jeżeli zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania lub przyznana kwota odszkodowania w toku likwidacji szkody jest mniejsza niż kwota zgłoszona do zakładu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym pisemnie osobę zgłaszającą szkodę i powinien wskazać na okoliczności sprawy i podstawę prawną całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.

  • Votum Odszkodowania S.A.

Czy mogę się odwołać od odmownej decyzji zakładu ubezpieczeń?

Co w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub wypłacone odszkodowanie jest zbyt niskie?
W przypadku całkowitej odmowy lub zaniżonej wypłaty odszkodowania przysługuje prawo złożenia reklamacji od decyzji zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Negocjacje z ubezpieczycielem na etapie postępowania likwidacyjnego

Podjęcie negocjacji ugodowych jest możliwe na każdym etapie likwidacji szkody. Propozycję ugodowego zakończenia likwidacji szkody warto rozważyć i warto negocjować przedstawiając argumenty, które pozwolą na osiągniecie porozumienia. Należy jednak pamiętać, że choć ugoda prowadzi do szybkiego zakończenie procesu likwidacji szkody to ma istotne konsekwencje prawne. Polegają one na jednoczesnym wraz z zawarciem ugody zrzeczeniu się dalszych roszczeń zarówno istniejących w chwili zawarcia ugody, jak i mogących ujawnić się w przyszłości. Zarówno wobec zakładu ubezpieczeń jak i sprawcy wypadku. W toku negocjacji można negocjować z ubezpieczycielem nie tylko wysokość odszkodowania ale także wyłączenie niektórych roszczeń z ugody.

Jeżeli nie uda się zakończyć postepowania likwidacyjnego w sposób oczekiwany przez zgłaszającego szkodę i wypracować porozumienia, zawsze można sięgnąć po ostateczny środek prawny jakim jest proces sądowy, jednak każdy spór, w tym z zakładem ubezpieczeń, warto próbować rozwiązać polubownie.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)