Wygrane Kancelarii z GK Votum – grudzień 2021

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Przedstawiamy nasze wygrane Kancelarii z GK Votum. W grudniu 2021 roku dzięki poczynaniom Kancelarii reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadło 113 wyroków zasądzających. W toku postępowania sądowego w grudniu 2021 roku pozyskaliśmy dla osób Poszkodowanych kwotę 5 253 032 złotych. Najwyższa zasądzona kwota wyniosła 292 800 zł.

57 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym;
33 wyroki w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała;
6 wyroków dotyczących wypadków przy pracy z obrażeniami ciała;
11 wyroków dotyczących wypadków przy pracy ze skukiem śmiertelnym;
4 wyroky dotyczące wypadków wypadków z obrażeniami ciała w rolnictwie;
2 wyroki dotyczące szkody w budynku z ubezpieczenia obowiązkowego;
2022 wygrane w sądach odszkodowania

w grudniu 2021 r.

Odszkodowanie dla rodziny tragicznie zmarłego

Dnia 2 grudnia 2006 r. w województwie śląskim doszło do wypadku komunikacyjnego. Kierujący samochodem osobowym marki Renault nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas manewru zmiany pasa ruchu, nie zachował szczególnej ostrożności, przez co utracił panowanie nad prowadzonym pojazdem. Sprawca uderzył w barierę energochłonną i na pasie ruchu przeznaczonym dla ruchu przeciwnego zderzył się czołowo prawidłowo jadącym innym pojazdem osobowym. Na skutek przedmiotowego zdarzenia śmierć poniósł kierujący drugim pojazdem.

Odszkodowanie dla bliskich

Poszkodowany pozostawił w żałobie żonę oraz dwoje dzieci w wieku 23 i 24 lat. W 2009 r. uprawnieni, na mocy wyroku sądowego uzyskali od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odpowiednio 100.000 zł dla żony oraz 30.000 zł dla córki i 20.000 zł dla syna. Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci poszkodowanego. O charakterze materialnym żądanych we wskazanym postępowaniu roszczeń świadczyło powoływanie z jednej strony wysokości uzyskiwanych przez zmarłego zarobków, jego możliwości finansowych, perspektywy powiększenia otrzymywanego wynagrodzenia w związku z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych, a z drugiej strony – kosztów życia rodziny, ich utrzymania. Opis wydatków i codziennych potrzeb, które mogłyby być zapewnione, gdyby nie tragiczna śmierć męża i ojca.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

W 2017 r. uprawieni, za pośrednictwem Votum S.A. skierowali do UNIQA TU S.A., roszczenie wypłaty na ich rzecz zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią męża i ojca. Zgłoszenie na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 23 i 24 k.c. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał świadczenia na rzecz każdego z członków rodziny w wysokości po 20.000 zł. Wobec odmowy dalszych świadczeń sprawa została skierowana na drogę sądową. W pozwie Kancelaria z Grupy Kapitałowej Votum S.A. domagała się zasądzenia na rzecz powodów dalszego zadośćuczynienia w kwocie po 80.000 zł dla każdego z uprawnionych. Pełnomocnik argumentował, że zadośćuczynienie i odszkodowanie są świadczeniami opartymi na innej podstawie, odmienny

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

jest ich charakter i w związku z czym mają naprawić naruszenie innego rodzaju dobra. W przypadku zadośćuczynienia krzywdy, a w przypadku odszkodowania szkody. Roszczenia te mają podstawy prawne i wzajemnie się nie wykluczają. Ustalając zatem wymiar krzywdy w związku z naruszeniem dóbr niematerialnych nie powinno się dokonywać pomniejszenia zadośćuczynienia o rekompensatę za szkodę materialną, która była zrekompensowana poprzednim wyrokiem. Pełnomocnik podkreślał, jak zgraną, kochającą rodziną byli powodowie i zmarły przed wypadkiem, jak się wspierali, motywowali i byli dla siebie oparciem. Strata męża i ojca w sensie niematerialnym, duchowym i emocjonalnym powinna być zrekompensowana powodom żądanym zadośćuczynieniem, niezależnie od świadczeń odszkodowawczych, które związane były ze strefą materialną i pogorszeniem sytuacji życiowej rodziny w sensie finansowym.

Odpowiednia argumentacja - postępowanie sądowe

Wyrokiem z dnia 27 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo w całości. Sąd uznał, że roszczenia powodów zostały zrekompensowane wypłaconym w 2009 r. odszkodowaniem, które zawierało również element wynagrodzenia krzywdy niemajątkowej. Od powyższego wyroku powodowie, reprezentowani przez Kancelarię z Grupy Kapitałowej Votum S.A., złożyli apelację zaskarżając wyrok w całości. Domagali się zasądzenia na ich rzecz po 80.000 zł zadośćuczynienia. Pełnomocnik powodów argumentował w apelacji m.in., że sąd I instancji oddalając powództwo uznał, iż zgon poszkodowanego nastąpił w 2006 r., kiedy nie obowiązywał jeszcze art. 446 § 4 k.c. i świadczenia przyznawane na podstawie art. 446 § 3 k.c. obejmowały obok naprawienia szkody majątkowej także krzywdę, więc powodowie nie są uprawnieni do dochodzenia dodatkowych roszczeń na podstawie art. 448 k.c.  –>

Tymczasem strona pozwana, przyznając na etapie likwidacji szkody po 20.000 zł zadośćuczynienia uznała zasadność roszczeń zgłoszonych w oparciu o art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. Ten sam czyn może wywoływać różnorakie konsekwencje i szkody – tak natury materialnej (finansowej), jak i niematerialnej (emocjonalnej). Każda z nich zasługuje na rekompensatę. W judykaturze przyjęto, że roszczenie najbliższych członków rodziny zmarłego o przyznanie stosownego zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które zmierza do zaspokojenia szkody niematerialnej, jest rodzajowo i normatywnie odmienne od roszczenia o
przyznanie stosownego odszkodowania określonego w art. 446 § 3 k.c.

(por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 sierpnia 2015 r. II CSK 595/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – V Wydział Cywilny z dnia 3 września 2015 r. V ACa 235/15), a odszkodowanie spełnia inną funkcję niż zadośćuczynienie.

Wygrane Kancelarii GK VOTUM

Dzięki złożonej apelacji, wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził na rzecz powodów po 80.000 zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami od 2017 r. a także zwrot kosztów procesu. Tym samym Sąd Apelacyjny w całości podzielił argumentację pełnomocnika powodów. Wyrok jest prawomocny.

Dzięki działaniom pełnomocników z Grupy Kapitałowej Votum S.A. oprócz otrzymanego w 2009 r. odszkodowania w łącznej wysokości 170.000 zł rodzina otrzymała także dodatkowo 300.000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Zadbaj o siebie i bliskich

Skontaktuj się z nami, oddzwonimy do Ciebie.

  Poprzedni wpis
  Następny wpis

  At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

  Melbourne, Australia
  (Sat - Thursday)
  (10am - 05 pm)