Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie śmierci i związanej z nim pochówkiem. Inaczej ujmując stanowi zwrot kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy, kto go otrzymuje?

Zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto poniósł jego koszty. Może to być członek rodziny zmarłego, ale także osoba obca. Wydatki może ponieść także instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy).

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS, która ustalała prawo i wypłacała świadczenia osobie zmarłej. Może to być też terenowa jednostka organizacyjna ZUS właściwa na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, tj. druk Z-12;
2. Odpis skrócony aktu zgonu, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe;
3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego);
5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
6. Zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej, organizacji politycznej lub społecznej stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu przez te podmioty.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy

W jakim terminie należy wystąpić o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłacono koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń i zasiłek nie zostanie wypłacony.

Jeżeli jednak złożenie wniosku we w/w terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od wnioskodawcy, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu

Należy jednak przedstawić stosowane dokumenty potwierdzające powyższe, np. zaświadczenie Policji lub Prokuratury.

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do stwierdzenia uprawnień do zasiłku. 

Zasiłek jest wypłacany w wysokości 4000 zł członkom rodziny zmarłego, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu bądź w wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł, osobie obcej lub instytucji, która koszty pogrzebu poniosła.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)