Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i nie tylko – ponad 13 mln dla poszkodowanych

 • Start
 • Aktualności
 • Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny i nie tylko – ponad 13 mln dla poszkodowanych
odszkodowanie za wypadek komunikacyjny wyniki Votum kwiecień 2024

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny należy się osobom, które uczestniczyły w zdarzeniu spowodowanym przez innego użytkownika ruchu. Świadczenia są wypłacane z polisy OC sprawcy wypadku. W kwietniu dzięki pomocy ekspertów z Votum Odszkodowania S.A. oraz Kancelarii należącej do Votum Group do poszkodowanych m.in. w wypadkach komunikacyjnych trafiło ponad 13 milionów złotych! Blisko 10 milionów zostało pozyskane na drodze negocjacji i mediacji z ubezpieczycielami takimi jak PZU, ErgoHestia, Warta, Generali i innymi. Uczestniczyli w nich doświadczeni specjaliści z Votum Odszkodowania S.A., którzy dzięki gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji i celnemu formułowaniu roszczeń walczą o wyższe odszkodowanie po wypadku dla swoich Klientów. Z kolei w sytuacji, gdy sporu z zakładem ubezpieczeń nie można rozwiązać w sposób polubowny, ogromnym wsparciem jest Kancelaria należąca do Grupy Kapitałowej Votum. Warto nadmienić, że Kancelaria kilka razy z rządu została uznana za najlepszą kancelarię odszkodowawczą w prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej”.

W kwietniu Kancelaria wygrała 56 spraw (wyroki sądów I i II instancji oraz ugody). Szczegółowe wyniki prezentują się następująco:

 

 • 11 spraw – wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała
 • wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym – 33 sprawy
 • 3 sprawy – wypadek komunikacyjny – naruszenie dobra osobistego
 • Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała – 3 sprawy
 • 2 sprawy – wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym
 • Wypadek ze skutkiem śmiertelnym – 1 sprawa
 • Inny typ szkody – 1 sprawa
 • Renta – 1 sprawa
 • Szkoda w budynku – ubezpieczenie OC – 1 sprawa.

Najwyższa kwota pozyskana dla Klienta Kancelarii z GK Votum wyniosła 500 000 zł i dotyczyła wypadku komunikacyjnego z obrażeniami ciała.

Łączna kwota pozyskana w kwietniu dla Klientów przez Kancelarię to 3 149 171 zł.

0
Suma odszkodowań pozyskana na etapie przedprocesowym
0
Odszkodowania pozyskane przez Kancelarię w sądach
0
Łącznie odszkodowania pozyskane przez Votum Odszkodowania S.A i Kancelarię z GK Votum w kwietniu

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Czy wiesz, jak otrzymać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny? Bez wątpienia jest to istotna kwestia dla osób, które doświadczyły takiego zdarzenia. W świecie pełnym formalności, skomplikowanych procedur i historii o zaniżonym odszkodowaniu przez ubezpieczycieli może to wydawać się trudne, ale nie jest niemożliwe. Dzięki kilku praktycznym poradom naszych ekspertów dowiesz się, jak ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny w Polsce. Zyskasz także pewność, że w odpowiedni sposób sformułujesz roszczenia odszkodowawcze. Takie działanie zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny adekwatnego do poniesionych szkód. Po wypadku kluczowe jest zebranie niezbędnej dokumentacji oraz kontakt z odpowiednimi organami.

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Czym jest odszkodowanie za wypadek drogowy?

Odszkodowanie za wypadek drogowy to forma rekompensaty finansowej, którą można otrzymać w przypadku doznania szkody w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Może obejmować różne aspekty, takie jak: straty materialne, koszty medyczne, utracone zarobki, a także zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Głównym podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowań jest ubezpieczyciel sprawcy wypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jakie są prawa poszkodowanego w wypadku drogowym?

Poszkodowany w wypadku drogowym posiada pewne prawa, które należy znać i wykorzystać w celu uzyskania adekwatnego odszkodowania. Oto niektóre z najważniejszych praw poszkodowanego:

 1. Prawo do zgłoszenia wypadku drogowego. Poszkodowany powinien niezwłocznie zgłosić wypadek odpowiednim organom, takim jak policja, ubezpieczyciel czy lokalna prokuratura. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące wypadku, takie jak miejsce, czas, osoby uczestniczące oraz opis zdarzenia.
 2. Pomoc medyczna. Poszkodowany ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w przypadku obrażeń wynikłych z wypadku drogowego. Koszty leczenia powinny zostać pokryte przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
 3. Odszkodowanie za straty materialne. Poszkodowany ma prawo do odszkodowania za wszelkie straty materialne, które wynikają z wypadku drogowego. Może to obejmować koszty naprawy pojazdu, utracone mienie osobiste czy inne koszty związane z wypadkiem.
odszkodowanie za wypadek komunikacyjny szpital

4. Prawo do odszkodowania za koszty medyczne. Ofiara wypadku ma prawo do odszkodowania za wszystkie koszty medyczne poniesione w związku z leczeniem obrażeń spowodowanych wypadkiem drogowym. Obejmuje to zarówno koszty hospitalizacji, zabiegów, leków, jak i rehabilitacji powypadkowej.

5. Odszkodowanie za utracone zarobki. Jeśli poszkodowany nie mógł pracować ze względu na skutki wypadku drogowego, ma prawo do odszkodowania za utracone zarobki. Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak zarobki przed wypadkiem, długość niezdolności do pracy czy możliwość podjęcia innej pracy.

6. Prawo do zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę za doznane krzywdy niematerialne, takie jak ból, cierpienie, stres czy inne negatywne konsekwencje emocjonalne i psychiczne wynikające z wypadku. Jest to forma odszkodowania, która różni się od rekompensaty za straty materialne (np. koszty leczenia, utracone zarobki) i ma na celu złagodzenie skutków niematerialnych.

Kiedy i jak zgłosić wypadek drogowy?

Zgłoszenie wypadku drogowego powinno nastąpić jak najszybciej po zdarzeniu. W Polsce istnieje obowiązek zgłoszenia wypadku drogowego policji w przypadku, gdy doszło do wypadku z obrażonymi osobami lub powstały znaczne straty materialne. Na miejsce zdarzenia należy natychmiast wezwać policję i złożyć stosowne zgłoszenie. W przypadku mniejszych wypadków drogowych, gdzie nie ma obrażeń lub strat materialnych, zazwyczaj nie ma konieczności zgłaszania ich policji. Niemniej jednak warto mieć na uwadze, że zgłoszenie wypadku do ubezpieczyciela jest niezbędne w celu rozpoczęcia procesu ubiegania się o odszkodowanie. Aby zgłosić wypadek do ubezpieczyciela, należy skontaktować się z odpowiednim działem ds. likwidacji szkód. W większości przypadków można to zrobić telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www ubezpieczyciela. Warto zawsze posiadać dokumentację dotyczącą wypadku, taką jak zdjęcia, świadkowie czy raporty policyjne, aby ułatwić proces zgłaszania wypadku.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania za wypadek drogowy?

Obliczenie wysokości odszkodowania za wypadek komunikacyjny może być skomplikowane i zależy od wielu czynników. Istnieją jednak pewne metody, które mogą pomóc w oszacowaniu tej kwoty. Oto kilka czynników, które mogą mieć wpływ na wysokość odszkodowania:

 1. Wielkość szkody. Wysokość odszkodowania zależy od wielkości poniesionej szkody. Im większe straty materialne, koszty medyczne czy utracone zarobki, tym wyższa może być kwota odszkodowania.
 2. Stopień winy. Jeśli poszkodowany miał jakąkolwiek winę w wypadku, może to wpłynąć na wysokość odszkodowania. W sytuacji gdy poszkodowany miał swój udział w wypadku, odszkodowanie może zostać obniżone w zależności od stopnia przyczynienia się do zdarzenia.
 3. Koszty leczenia. Wysokość odszkodowania może być uzależniona od kosztów leczenia. Im wyższe koszty medyczne, tym większa może być kwota odszkodowania.

5. Utrata zarobków. Jeśli poszkodowany nie mógł pracować ze względu na skutki wypadku, odszkodowanie może obejmować utracone zarobki. Wysokość odszkodowania za utracone zarobki zależy od wielu czynników, takich jak zarobki przed wypadkiem, długość niezdolności do pracy czy możliwość podjęcia innej pracy.

6. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie. W niektórych przypadkach poszkodowany może otrzymać odszkodowanie za ból i cierpienie, które wynikło z wypadku. Wysokość takiego odszkodowania zależy od wielu czynników, takich jak nasilenie cierpienia, długość okresu rekonwalescencji czy wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Warto pamiętać, że ostateczne oszacowanie wysokości odszkodowania za wypadek drogowy powinno być dokonane przez doświadczonego eksperta specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko, że wysokość roszczeń zostanie zakwestionowana przez ubezpieczyciela.

rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – pomoc eksperta

Wybór odpowiedniego prawnika specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych jest kluczowy dla skutecznego ubiegania się o świadczenia. Ekspert będzie reprezentował Cię w procesie ubiegania się o odszkodowanie i pomoże w zebraniu odpowiednich dowodów. Ponadto przeprowadzi negocjacje z ubezpieczycielem w Twoim imieniu.

Kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze doradcy odszkodowawczego:

 1. Doświadczenie. Upewnij się, że prawnik ma doświadczenie w obszarze wypadków drogowych i posiada odpowiednie kwalifikacje.
 1. Rekomendacje. Sprawdź opinie i rekomendacje innych osób, które korzystały z usług danego prawnika lub kancelarii.
 1. Honorarium. Omów z prawnikiem honorarium za jego usługi i zapytaj o ewentualne koszty dodatkowe.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – krok po kroku

Podsumowując, proces ubiegania się o odszkodowanie za wypadek drogowy składa się z kilku kroków, które należy podjąć w odpowiedniej kolejności. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys tych kroków:

 1. Zgromadzenie dowodów – zebranie niezbędnych dowodów, takich jak raport policyjny, dokumentacja medyczna, itp.
 2. Skontaktowanie się z ubezpieczycielem – zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
 3. Negocjacje w celu uzgodnienia wysokości odszkodowania i warunków ugody.
 4. Sąd. Jeśli negocjacje nie przynoszą rezultatów, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu w celu rozpatrzenia roszczenia.
 5. Rozpatrzenie sprawy. Sąd rozpatruje roszczenie i wydaje ostateczne rozstrzygnięcie.
 6. Realizacja odszkodowania. W przypadku uzyskania pozytywnego prawomocnego wyroku sądu, następuje wypłata świadczeń przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie po wypadku drogowym – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy w sprawie wysokości odszkodowania muszę skonsultować się z prawnikiem?

Odpowiedź: Poszkodowany może samodzielnie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Jednak skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach wypadków komunikacyjnych może być pomocne. Zwłaszcza w sytuacjach, jeśli jesteś niezorientowany w procedurach i przepisach dotyczących odszkodowań. Wsparcie może okazać się też niezbędne w sytuacji, jeśli chcemy się starać o odszkodowanie za wypadek, który wydarzył się wiele lat temu.

 1. Czy mogę otrzymać odszkodowanie za wypadek drogowy, jeśli byłem/am winny/a?

Odpowiedź: Sprawca wypadku nie może otrzymać odszkodowania z polisy OC. Jeśli ofiara w jakiś sposób przyczyniła się do zdarzenia, wtedy wysokość świadczenia może zostać pomniejszona o stopień przyczynienia.

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Votum Odszkodowaniaprawnik
 1. Jak długo trwa proces ubiegania się o odszkodowanie?

Odpowiedź: Czas trwania procesu ubiegania się o odszkodowanie może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji i skomplikowania sprawy. Warto być cierpliwym i konsekwentnym w działaniu.

 1. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, który miał miejsce jakiś czas temu?

Odpowiedź: W Polsce istnieje określony czas przedawnienia roszczeń. Wynosi on 20 lat, jeżeli do wypadku doszło w wyniku przestępstwa oraz 3 lata w pozostałych sytuacjach.

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku i chcesz bezpłatnie skonsultować swoją sprawę, skontaktuj się z ekspertami Votum Odszkodowania S.A. Sprawdzimy, czy możesz podwyższyć odszkodowanie po wypadku i otrzymać od ubezpieczyciela inne świadczenia, takie jak np. zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Poprzedni wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)