Renta wypadkowa dla poszkodowanych

renta wypadkowa

Renta wypadkowa jest jednym z możliwych świadczeń dla osób poszkodowanych w wypadku, obok zadośćuczynienia i odszkodowania. Jest wypłacana z polisy OC sprawcy nieszczęśliwego zdarzenia. Aby móc ubiegać się o rentę powypadkową, należy spełnić określone warunki. Osoba, która doznała obrażeń ciała w wyniku wypadku i jednocześnie straciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, ma prawo do otrzymywania świadczeń rentowych (renta z tytułu niezdolności do pracy). Również w przypadku zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia perspektyw na przyszłość, przysługuje jej renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Renta powypadkowa jest specyficznym rodzajem odszkodowania wypłacanym regularnie. Należy się poszkodowanemu dopóki istnieją podstawy do jej przyznania. Jej celem jest rekompensowanie strat wynikłych z wypadku, takich jak utracone możliwości zarobkowe, koszty opieki i leczenia.

Renta wypadkowa a renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy jest więc jednym z rodzajów renty wypadkowej, którą poszkodowani mogą utrzymać, składając roszczenia do ubezpieczyciela, takiego jak PZU, Link4, HDI, ErgoHestia, Warta, Compensa i innych. Poniesioną w wypadku szkodę zgłasza się do towarzystwa ubezpieczeń, w którym osoba, która spowodowała zdarzenie, miała zawartą polisę OC. Eksperci z Votum Odszkodowania S.A. posiadają prawie 18-letnie doświadczenie w pomocy osobom poszkodowanym w takich zdarzeniach, jak:

  • Wypadek komunikacyjny.
  • Wypadek przy pracy.
  • Wypadek w rolnictwie.

Poszkodowani w wypadkach mogą sami zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela. Jednak nierzadko kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty wypadkowej są dużo niższe niż potrzeby osoby, która doznała ciężkich obrażeń ciała. Wtedy przydaje się pomoc ekspertów, którzy wiedzą, jak negocjować z ubezpieczycielem. W razie potrzeby skierują także sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

Czy należy mi się renta wyrównawcza po wypadku?

Zostałeś poszkodowany w wypadku, ale nie wiesz, czy należy ci się renta wypadkowa? Jeśli odpowiedz twierdząco na poniższe pytania, to prawdopodobnie specjaliści z Grupy Kapitałowej Votum będą mogli ci pomóc w otrzymaniu renty powypadkowej z polisy OC sprawcy wypadku (lub z OC pracodawcy lub OC rolnika).

  1. Czy doznałeś obrażeń w wypadku drogowym, wypadku przy pracy lub na terenie gospodarstwa rolnego?
  2. Czy wskutek tych obrażeń częściowo lub całkowicie straciłeś zdolność do pracy?
  3. Czy potrzebujesz opieki lub rehabilitacji?
  4. Czy twoja sytuacja znacznie się pogorszyła?

Dożywotnia renta wypadkowa

Warto wiedzieć, że renta wypadkowa jest zazwyczaj przyznawana poszkodowanym bezterminowo. Czy to oznacza to samo co dożywotnia renta wypadkowa? Otóż nie. Renta powypadkowa nie jest udzielana na całe życie. Zarówno osoba otrzymująca rentę, jak i instytucja wypłacająca, czyli w tej sytuacji ubezpieczyciel, mają możliwość jej weryfikacji w dowolnym momencie. Ponadto mogą żądać ustalenia odpowiedniego poziomu na bieżącą chwilę. To oznacza także opcję zawieszenia wypłaty renty wypadkowej. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest unikalny. Tylko szczegółowa analiza konkretnych okoliczności przez specjalistę może udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania i rozwiązać wątpliwości.

Renta wypadkowa – jak uzyskać?

Uzyskanie renty wypadkowej jest możliwe po zakończeniu leczenia. Jeśli spełniasz określone kryteria, to roszczenie o rentę wypadkową zgłasza się do ubezpieczyciela, w którym polisę OC miał wykupioną sprawca wypadku. Czasem zdarza się sytuacja, że ubezpieczyciel odmawia przyznania renty lub przyznana kwota renty wyrównawczej (renty uzupełniającej) jest za niska. Wtedy można złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Przed przewidzianym terminem przejścia na rentę, konieczne jest złożenie wniosku o rentę wypadkową. Należy to uczynić nie później niż 30 dni przed zakończeniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Renta zostanie wypłacona od dnia, w którym ustaje pobieranie wymienionych świadczeń lub od miesiąca, w którym złożono wniosek. Osoby poszkodowane, które ze względu na swój zły stan zdrowia po wypadku nie są w stanie pracować i mają odpowiedni staż ubezpieczenia zgodny z wiekiem, mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jakie dokumenty?

Aby złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Obejmuje ona:

  • Dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia. Konieczne jest dostarczenie aktualnych i kompletnych dokumentów medycznych, które potwierdzą niezdolność do wykonywania pracy z powodu wypadku. Powinna to być dokumentacja przygotowana przez odpowiedniego lekarza lub specjalistę.
  • Informacje dotyczące wynagrodzenia. Poszkodowany powinien przedstawić informacje dotyczące swojego wynagrodzenia, w tym okresy, w których składkowo i nieskładkowo opłacał ubezpieczenie. Te dane są istotne przy ustalaniu wysokości renty.

Renta wypadkowa a praca

Uzyskanie tytułu niezdolności do pracy oraz pobieranie renty wypadkowej nie wyklucza możliwości podjęcia pracy. Osoby korzystające z renty wyrównawczej mają możliwość podjęcia pracy, zarówno w ramach systemu pracy chronionej, jak i na ogólnodostępnym rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie dodatkowych dochodów może skutkować zmniejszeniem lub nawet zawieszeniem wypłaty świadczenia rentowego. Jeśli po wypadku, który zdarzył się niedawno lub wiele lat temu masz problem z uzyskaniem renty wyrównawczej od ubezpieczyciela, takiego jak: PZU, Warta, Compensa, ErgoHestia, HDI, Link4 i innych, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)