Odszkodowanie z OC rolnika

odszkodowanie z OC rolnika

10 rzeczy, które musi wiedzieć każdy rolnik

Odszkodowanie z OC rolnika to temat, który jest istotny nie tylko dla osób poszkodowanych w wypadkach w gospodarstwie, ale także dla samych rolników.

Lato to wzmożony okres prac na roli. Nie da się ukryć, że praca rolnika jest ogromnie ważna dla całego społeczeństwa, jednak wiąże się z nią również wiele niebezpieczeństw. Rolnicy korzystają z różnych profesjonalnych maszyn i narzędzi, takich jak chociażby traktory, kombajny, sieczkarnie czy kosiarki. Używanie takich sprzętów wiąże się oczywiście z ryzykiem wypadku. Nadmienić należy także, że fizyczna praca na roli może skutkować obrażeniami ciała wynikającymi z podnoszenia ciężkich przedmiotów czy upadków z wysokości. Ryzykowny jest także kontakt ze zwierzętami gospodarskimi, które bywają nieprzewidywalne i agresywne. Co więcej, zdrowie rolników może być narażone poprzez nieodpowiednie używanie nawozów czy innych pestycydów.

Często w okresie żniw słyszy się o wypadkach na gospodarstwie, takich jak np. upadek z wysokości, przygniecenie maszyną rolniczą, uderzenie czy pogryzienie przez zwierzęta.

1. Wypadki przy pracy rolniczej w 2022 roku ​

Z danych opublikowanych przez KRUS dotyczących wypadków na gospodarstwach rolnych wynika, że w 2022 roku:

 • Zgłoszono 11 649 wypadków na roli.
 • W 2022 roku było o 439 mniej wypadków niż w 2021.
 • Od 2013 liczba zgłoszonych wypadków w gospodarstwach zmniejszyła się o 50%.

Trzeba jednak pamiętać, że to oficjalne dane. Część wypadków w gospodarstwach nie zostaje zgłoszonych. Rolnicy boją się odpowiedzialności. Zwłaszcza dzieje się tak w sytuacjach, gdy poszkodowany zostanie ktoś bliski. A przecież OC rolnika daje szeroką ochronę. Dzięki tej polisie osoby poszkodowane w wypadkach na roli mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika.

odszkodowanie z oc rolnika żniwa

2. Czy OC rolnika jest obowiązkowe?

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC rolnika jest obowiązkowe. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy prowadzący działalność rolniczą są zobowiązani do posiadania polisy OC, która chroni ich przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim w związku z wykonywaną działalnością rolniczą. Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje zarówno szkody wyrządzone przez samego rolnika, jak i przez jego pracowników czy zwierzęta. Niezaprzeczalnie OC rolnika jest istotne z punktu widzenia ochrony finansowej zarówno samego rolnika, jak i osób, które mogą ponieść szkody w wyniku jego działalności.

3. Jaka jest kara za brak OC rolnika?

W przypadku nieposiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnik może zostać ukarany grzywną. Jeśli właściciel gospodarstwa rolnego nie zawrze polisy ubezpieczenia OC rolników, grozi mu kara będąca równowartością jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z kolei za nieposiadanie ubezpieczenia budynków rolniczych rolnik może zostać obciążony równowartością jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia. Co jednak najważniejsze, oprócz kary grzywny za brak polisy OC rolnika, właściciel gospodarstwa będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody. Może to oznaczać ogromne zadłużenie, zwłaszcza jeśli po wypadku będzie zobowiązany wypłacać comiesięczną rentę poszkodowanemu.

4. OC rolnika – na jaką kwotę?

Ubezpieczeniowa suma gwarancyjna OC rolnika, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela, wynosi:

 • 5 210 000 euro w przypadku szkody na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia.
 • 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.

To bardzo wysoka kwota, która ma zapewnić ochronę osobom trzecim, które ucierpiały bądź poniosły szkodę w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem. Po takich wypadkach powinno się zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego. Dzięki temu poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika. Jednocześnie obowiązkowa polisa OC właścicieli gospodarstw rolnych chroni również samego rolnika, który nie musi odpowiadać finansowo za wyrządzone szkody, ponieważ pokrywa je ubezpieczyciel.

 • OC rolnika PZU.
 • OC rolnika Warta.
 • OC rolnika HDI.
 • OC rolnika ErgoHestia.
 • OC rolnika Generali.
 • OC rolnika Compensa.
 • OC rolnika Link 4.

5. Co obejmuje OC rolnika?

Za jakie wypadki można uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

OC rolnika to obowiązkowa polisa, którą każdy rolnik musi zawrzeć w momencie przejęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. To niezwykle istotne, bo gdy zdarzy się wypadek przy pracach rolniczych, z OC rolnika można dochodzić należnych świadczeń.

Jakie wypadki obejmuje OC rolnika?

 • Gdy ktoś ucierpi w gospodarstwie rolnika – szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
 • Kiedy w gospodarstwie rolnika zostanie uszkodzona własność innych osób – szkody, których następstwem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
 • Gdy dojdzie do szkody związanej z ruchem maszyn rolniczych – np. kiedy kombajn należący do rolnika i użytkowany w związku z prowadzeniem gospodarstwa uszkodzi własność kogoś innego.
odszkodowanie z oc rolnika

6. Jakie świadczenia mogą być wypłacone z polisy OC rolnika?

Poszkodowani w wypadkach na gospodarstwach rolnych mogą ubiegać się o:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
 • zwrot kosztów związanych z wypadkiem(np. wydatków na leczenie, opieką nad poszkodowanym lub transport).
 • rentę wyrównawczą.
 • kapitalizację renty.
 • rentę na zwiększone potrzeby.
 • zwrot utraconych zarobków (w przypadkach niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy – prowadzenia działalności gospodarczej).
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów (np. na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub utraconej w wypadku rzeczy).
 • zwrot kosztów holowania uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów pojazdu zastępczego (jeżeli podczas wypadku na roli został uszkodzony pojazd).

7. OC rolnika PZU - w jakim TU zawrzeć polisę?

Czy istotne jest, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zawiera się polisę OC rolnika? Obwiązuje w tej kwestii dowolność. W Polsce istnieje wiele ubezpieczycieli, którzy oferują ubezpieczenia OC rolnika. Niektóre z popularnych zakładów ubezpieczeń, w których rolnik może zawrzeć polisę OC to: PZU, Warta, Allianz, Aviva, Generali, Ergo Hestia, Link4, Compensa, Uniqa czy HDI. Aby uzyskać najaktualniejsze informacje i najlepiej dostosować polisę do swoich potrzeb, najlepiej bezpośrednio skontaktować się z poszczególnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i porównać warunki polisy. To istotne, żeby w sytuacji gdy zdarzy się wypadek na roli, uzyskać należne odszkodowanie z OC rolnika.

8. Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

Aby uzyskać odszkodowanie z OC rolnika, należy podjąć następujące kroki:

 • Powiadomić ubezpieczyciela. W przypadku poniesienia szkody związanej z działalnością rolniczą, należy niezwłocznie powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik zawarł polisę OC. Zgłoszenie szkody powinno być dokonane zgodnie z procedurą ustaloną przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Zgromadzić dokumentację. Ważne, aby poszkodowany w wypadku na gospodarstwie rolnym zebrał wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających szkodę. Może to obejmować zdjęcia, raporty policyjne, protokoły zdarzeń, faktury, dowody własności, świadectwa medyczne lub inne dokumenty związane ze szkodą.
 • Postępowanie likwidacyjne. Ubezpieczyciel podejmie działania w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i weryfikacji uprawnień do odszkodowania po wypadku w gospodarstwie. Przeprowadzi ocenę szkody i ustali wysokość świadczenia, zgodnie z warunkami polisy OC rolnika oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wypłata odszkodowania z OC rolnika. Jeśli roszczenie zostanie uznane, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie zawartej polisy OC rolnika.
 • Zaniżone odszkodowanie z OC rolnika. Niestety, może zdarzyć się sytuacja, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaniży odszkodowanie lub odmówi jego wypłaty. Możliwe jest wtedy odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela.

9. Czy odszkodowanie z OC rolnika może otrzymać dziecko?​

Zakres polisy OC rolnika jest bardzo szeroki. Co za tym idzie, ubezpieczenie chroni osoby trzecie przebywające w gospodarstwie, w tym także dzieci. To ważne, bo mimo nieocenionych zalet wypoczynku na wsi, w gospodarstwie rolnym bywa niebezpiecznie. Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum prowadzili sprawę dotyczącą wypadku pewnego chłopca. Dziecko przebywało u dziadka na wakacjach. Przewróciło się o niezabezpieczoną taczkę i złamało rękę. Specjalistom z Votum Group udało się wykazać, że jedyną przyczyną wypadku był brak uprzątnięcia podwórka przez właściciela gospodarstwa rolnego. Dzięki temu towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym rolnik miał zawartą polisę OC, przyjęło odpowiedzialność za wypadek i wypłaciło:

 • 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
 • 1500 złotych zwrotu kosztów leczenia i opieki nad chłopcem.
odszkodowanie z oc rolnika

10. Czy po wypadku z udziałem maszyny rolniczej należy się odszkodowanie z OC rolnika?

Ponad 12% wypadków w rolnictwie to zdarzenia z udziałem maszyn rolniczych. Osoby poszkodowane mogą zgłosić szkodę do ubezpieczyciela i starać się o wypłatę należnych świadczeń, w tym odszkodowania z OC rolnika. Jedna z klientek Grupy Kapitałowej Votum znalazła się w takiej sytuacji. Kobieta pomagała mężowi rolnikowi przy rozładunku rzepaku. Wtedy doszło do wypadku – przyczepa przygniotła nogi kobiety. Okazało się, że lewa stopa została zmiażdżona, konieczna była amputacja. Choroba i rehabilitacja były bardzo kosztowne, ubezpieczenie KRUS nie wystarczyło na pokrycie kosztów. Udało się jednak pozyskać dodatkowe pieniądze z polisy OC rolnika:

 • 65 tysięcy zadośćuczynienia.
 • zwrot kosztów leczenia i przejazdów do placówek medycznych.

Niekiedy sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania z OC rolnika są skomplikowane i wymagają wsparcia doświadczonych ekspertów. Specjaliści z Grupy Kapitałowej Votum niejednokrotnie negocjowali z ubezpieczycielami, którzy odmawiali wypłaty odszkodowania z OC rolnika lub zaniżali świadczenia. Odpowiednie argumenty, a w niektórych sytuacjach skierowanie sprawy na drogę sądową, mogą wiele zmienić. Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji można się zwrócić do profesjonalistów.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)