Podniesienie renty po wypadku? Czy to możliwe?

Renta uregulowana w art. 444 § 2 k.c. (oraz w art. 446 § 2 k.c.) pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Powinna pokrywać straty ponoszone wskutek zdarzenia wywołującego szkodę na osobie. Co do zasady, renta odszkodowawcza nie może być zatem ani wyższa, ani niższa niż szkoda poniesiona przez poszkodowanego. Zatem czy podniesienie renty po wypadku jest możliwe?

#EkspertRadzi

Renta odszkodowawcza

Często się zdarza, że w miarę upływu czasu od ustalenia wysokości świadczenia, nastąpiła znaczna zmiana stosunków ekonomicznych lub osobistych poszkodowanego. Taka sytuacja może oznaczać, że  kwota renty nie pokrywa już w pełni rzeczywistych potrzeb lub nie rekompensuje ponoszonych strat osoby poszkodowanej. Omawiane renty nie są jednak automatycznie waloryzowane przez podmioty zobowiązane, jak ma to miejsce w przypadku rent i emerytur z ZUS.

Waloryzacja renty - podniesienie renty po wypadku

Kwestię waloryzacji renty odszkodowawczej reguluje art. 907 § 2 k.c.: „Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.”

Przywołany przepis należy rozumieć w ten sposób, że nawet gdy renta ustalona została wyrokiem sądowym lub ugodą (również pozasądową) w konkretnych okolicznościach, jak spadek siły nabywczej pieniądza, wzrost potrzeb, wydatków (np. cen leków) , występujących po ostatnim ustaleniu prawa do renty, można żądać zmiany jej wysokości. Zwiększenia kwoty renty można domagać się nie tylko na przyszłość, ale również za okres wcześniejszy. Nieprzekraczalnymi ramami czasowymi, poza którymi roszczenia o podwyższenie renty ulegają przedawnieniu, są trzy lata.

Przepis o zadośćuczynieniu za naruszenie więzi rodzinnej

Wysokość renty może ulec zmianie

Należy jednak pamiętać, że przysłowiowy „kij ma dwa końce”. Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem prawa, żądanie zmiany wysokości renty lub czasu jej trwania może żądać każda ze stron. Płatnik może wystąpić do sądu o zmniejszenie wysokości renty lub nawet całkowite wygaszenie zobowiązania. Może się tak zdarzyć w konkretnych sytuacjach. Za przykład możemy podać sytuację, w której stan zdrowia poszkodowanego poprawił się. Wiąże się z tym fakt, że nie ponosi już kosztów leczenia. A co za tym idzie?  Poszkodowany nie wymaga już pomocy od osób trzecich. Są sytuacje, w których poszkodowany częściowo lub całkowicie odzyskał zdolność do pracy. W takiej sytuacji płatnik również ma możliwość wystąpienia do sądu o zmniejszenie renty a nawet o całkowite jej wygaszenie.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)