Dolnośląski program działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych

  • Start
  • Aktualności
  • Dolnośląski program działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych
wypadek rowerzysta odszkodowanie

Dynamiczny rozwój motoryzacji w okresie ostatnich dziesięciu lat powoduje stały wzrost natężenia ruchu. Ruch ten ulega dużym wahaniom sezonowym wynikającym z charakterystyki ruchu w różnych porach roku. Należy zauważyć, że wraz z rozwojem motoryzacji równocześnie wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powstał program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2021– 2023.

Cele programu

Nadrzędnym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów a także motocyklistów. Osiągnięcie tego, przewiduje się poprzez realizację skoordynowanych działań począwszy od szczebla centralnego poprzez szczebel wojewódzki, skończywszy na poziomie powiatu. Niezwykle istotnym zagadnieniem w tym zakresie jak już zostało wspomniane jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Prowadzone analizy wskazują na znaczny udział tej grupy a w szczególności pieszych w zdarzeniach drogowych. Wciąż najczęstszymi przyczynami potrąceń śmiertelnych z winy kierujących jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze oraz nieudzielenie pierwszeństwa. Analogicznie porównując z winy pieszego, najczęstsze przyczyny to nieostrożne wejście przed jadący pojazd oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym. Pośpiech, przebieganie przez jezdnię, wchodzenie bez zastanowienia na przejście dla pieszych, przechodzenie na czerwonym świetle lub w miejscach niedozwolonych. Są to zachowania, które mogą doprowadzić i bardzo często doprowadzają do śmierci pieszego.

Ten stan rzeczy obliguje Policję oraz inne instytucje statutowo odpowiedzialne za BRD do podejmowania zdecydowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu dyscypliny oraz kultury wśród uczestników ruchu drogowego. Sytuacja wymaga stałego monitorowania pojawiających się zagrożeń i wypracowania nowych przedsięwzięć zmierzających do ich minimalizacji. Prowadzenie działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego ma na celu dotarcie do jak największej ilości osób, będących, na co dzień uczestnikami ruchu drogowego. Chodzi o osoby poruszające się pieszo, rowerem, motorowerem lub motocyklem. Zasadnym jest w tej sytuacji wykorzystanie na przykład materiałów w postaci ulotek oraz wszelakich elementów odblaskowych posiadanych przez Policję, jak również współpracujące instytucje zewnętrzne, z przeznaczeniem do dalszego wykorzystania. Powyższe działania mają uświadomić, jak również wprowadzić elementy nauki, a także wypracowania nawyków prawidłowego poruszania i przemieszczania się po drogach.

Poprawa bezpieczeństwa

Wojewódzki program poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2021 – 2023, zaprezentował bieżącą diagnozę w obszarze bezpieczeństwa oraz przedstawił przedsięwzięcia zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa osób z grupy NURD. Przyjęte kryteria programu sprawowanego nadzoru w perspektywie czasowej 2021-2023 powinny przełożyć się na wymierne efekty w postaci ograniczenia liczby wypadków z udziałem przedmiotowej grupy. Dziś w celu poprawy bezpieczeństwa należy poszukiwać rozwiązań poprawiających infrastrukturę oraz podejmować nowatorskie działania profilaktyczno-edukacyjne.

Głównymi przyczynami wypadków są:

  • nieoświetlone drogi,
  • brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się dla pieszych i rowerzystów (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi)
  • oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg.

W chwili obecnej jest zima – okres, kiedy wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu. Uczestnicy z grupy najmniej chronionej na drogach stają się słabo widoczni. A prawdopodobieństwo wypadku z ich uczestnictwem znacząco wzrasta. Pamiętajmy, że bycie bardziej bezpiecznym zależy od tego czy jesteśmy bardziej widoczni.

Reasumując, niezależnie od podejmowanych w tym obszarze działań, konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów na skuteczne poprawienie stanu bezpieczeństwa i podejmowanie wspólnych wysiłków w celu poprawy sytuacji. Jestem głęboko przekonany, iż taka koalicja przyczyni się do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. A także pozwoli wszystkim uczestnikom ruchu drogowego poczuć się bezpieczniej.

 

asp. szt. Tomasz Słuszniak
Wydział Ruchu Drogowego
KWP we Wrocławiu

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)