Renta po wypadku – poznaj swoje prawa

renta po wypadku

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Renta po wypadku: zgodnie z art. 444 §  2 kodeksu cywilnego poszkodowany może starać się o rentę od zobowiązanego do naprawienia szkody w przypadku, gdy utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej. W takiej sytuacji poszkodowanemu przysługuje renta z tytuły niezdolności do pracy. Jeżeli osobie poszkodowanej zwiększyły się potrzeby wówczas przysługuje jej renta z tytułu zwiększonych potrzeb. Zdarzają się przypadki, gdzie ofiarom wypadków zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość wtedy mają prawo ubiegać się o rentę z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość. Poznaj swoje prawa.

Renta płatna przez ubezpieczyciela ma na celu naprawienie szkody, jaka powstała w majątku osoby poszkodowanej na skutek rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem. Renta z art. 444 § 2 kodeksu cywilnego należy się w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Do przyznania renty konieczne jest zatem prognozowane wystąpienie szkody majątkowej.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta wyrównawcza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie poszkodowanej, która straciła całkowicie lub częściowo zdolność do wykonywania pracy zarobkowej w związku z przebytym urazem po wypadku. Osoba, która utraciła całkowicie zdolność do wykonywania pracy zarobkowej jest osobą całkowicie niezdolną do pracy, natomiast osoba, która utraciła zdolność do pracy, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami uznaje się za osobą częściowo niezdolną do pracy. W obu przypadkach poszkodowany może domagać się renty wyrównawczej od ubezpieczyciela.

Obliczanie wysokości renty

Wysokość renty wypłacanej przez ubezpieczyciela to różnica między dochodami uzyskiwanymi przed wypadkiem a dochodami po wypadku. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę również wysokość renty z ZUS wypłacanej z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Renta wyrównawcza stanowi różnicę pomiędzy dochodami osiąganymi przed wypadkiem a rentą uzyskiwaną z ZUS.

Jak uzyskać rentę ?

Aby uzyskać świadczenie rentowe należy przedstawić ubezpieczycielowi szereg dokumentów. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy musimy przestawić dokumenty potwierdzające, że na skutek wypadku doszło do częściowej/całkowitej utraty zdolności zarobkowania. Kluczowe znaczenie będzie tutaj miało orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Takie orzeczenie zawiera również informację, czy niezdolność do pracy ma charakter trwały czy okresowy. Niezbędne będą również dokumenty potwierdzające przebieg zatrudnienia oraz wysokość uzyskiwanych dochodów przez wypadkiem. Warto również przedłożyć ubezpieczycielowi dokumenty w przedmiocie posiadanego wykształcenia, umiejętności zawodowych, uzdolnień itd.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb przysługuje poszkodowanemu, wówczas, gdy po wypadku ponosi stałe koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, czy koszty opieki. Jest to świadczeniem wypłacane cyklicznie, aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Ma na celu pokrycie bieżących potrzeb poszkodowanego. Wysokość renty z tytułu zwiększonych potrzeb może się zmieniać w zależności od bieżących potrzeb i faktycznie wydatkowych kwot na leczenie, czy rehabilitację.

Jeśli staramy się o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb musimy wykazać ich istnienie poprzez przedłożenie rachunków wskazujących na ponoszone koszty związane z leczeniem, dojazdem do placówek medycznych, korzystaniem z odpłatnej pomocy lekarskiej, odpłatnej rehabilitacji, zakupem sprzętu medycznego, ortopedycznego, itd. Istotna będzie też dokumentacja medyczna z procesu leczenia i rehabilitacji.

Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość jest świadczeniem, którego zadaniem jest zrekompensowanie poszkodowanemu utraconych na skutek wypadku możliwości rozwoju zawodowego, zdobycia odpowiednich kwalifikacji, czy awansu zawodowego. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj, gdy poszkodowanym jest osoba młoda, której wypadek przerywa proces rozwoju, czy kariery zawodowej. Może być to związane z utratą sprawności fizycznej lub oszpeceniem, o ile te cechy były istotne dla rozwoju kariery.

Renta jest świadczeniem okresowym, a więc świadczeniem o nieustalonej z góry wielkości, powtarzającym się w określonych odstępach czasu. Poszczególne raty renty przedawniają się zatem jako świadczenia okresowe  w terminie trzech lat od wymagalności każdej z rat. Należy o tym pamiętać przy zgłaszaniu swoich roszczeń do ubezpieczyciela. Wystąpienie z roszczeniem o rentę wymaga ścisłego wyliczenia i szczegółowego udokumentowania żądanych świadczeń, dlatego warto zdecydować się na pomoc ekspertów.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na przetwarzanie danych i przesłanie na podany adres e-mail oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności
na przetwarzanie danych na kontakt telefoniczny, w tym SMS z ofertą Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)