Ubezpieczenie od pożaru – Co warto wiedzieć?

odszkodowanie za pożar

W roku 2020 na terenie Polski wybuchło około 130.000 pożarów. 38 tysięcy z nich stanowiły pożary budynków. Straty jakie co roku powstają na skutek spalonych nieruchomości sięgają około 1,3 miliarda złotych rocznie. Powyższa statystyka pokazuję skalę problemu, ale też powinna uświadomić właścicielom nieruchomości jak ważne jest ubezpieczenie od pożaru swojego majątku. Co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie od pożaru – szacowanie wartości majątku

Nierzadko na skutek pożaru rodzina traci cały dorobek swojego życia – dom, znajdujące się w nim ruchomości. Pożar może również dotyczyć prowadzonego przedsiębiorstwa, gdzie obok samego zniszczonego budynku ogień niszczy kosztowne wyposażenie. Często odbudowa zniszczonego przez pożar majątku, wobec olbrzymich kosztów bez odszkodowania wypłaconego przez zakład ubezpieczeń jest nierealna. Dlatego też, tak istotne jest ubezpieczenie zawczasu wszystkich składników majątku. Zawierając umowę ubezpieczenia należy wspólnie z agentem ubezpieczeniowym oszacować wartość poszczególnych części majątku. Dobrze jest zacząć od budynku, poprzez znajdując się w gospodarstwie domowym ruchomości takie jak meble, sprzęt AGD i RTV. W przypadku ubezpieczenia przedsiębiorstwa dokładnie należy wycenić wartość maszyn, linii produkcyjnych, środków obrotowych znajdujących się w firmie w tym surowców i wytworzonych produktów. W takiej sytuacji istotne jest bieżące prowadzenie ewidencji magazynowej. Od powyższego wyliczenia uzależniona będzie składka ubezpieczeniowa, ale również wysokość sumy ubezpieczenia, która powinna odpowiadać realnej wartości ubezpieczanego mienia.

Odmowa wypłaty odszkodowania – w jakiej sytuacji?

Samo zawarcie umowy ubezpieczenia nie jest jedynym obowiązkiem jaki leży po stronie właściciela, który chce zabezpieczyć się przed skutkami pożaru. Należy pamiętać, że ubezpieczyciele wymagają aby ubezpieczony dokonywał przeglądów i wymaganych kontroli, które regulowane są przepisami prawa. Z Wymogami  można się zapoznać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jako przykład można wymienić chociażby systematyczne dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektu budowlanego, stanu technicznego instalacji elektrycznej, przeglądu instalacji kominowej, dokumentacji potwierdzającej terminowe czyszczenie komina, przegląd instalacji gazowej. Trzeba zaznaczyć, że niespełnienie wskazanych obowiązków może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie od pożaru a zgłoszenie szkody

W sytuacji kiedy już dojdzie do pożaru należy bezzwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela, zgłaszając szkodę. Szybkość działania jest o tyle istotna, iż na miejsce zdarzenia ubezpieczyciel skieruje rzeczoznawcę, którego zadaniem będzie oszacowanie strat. Poszkodowany powinien pomóc rzeczoznawcy w sporządzeniu raportu. Ważne jest aby udzielić informacji na temat technologii i materiałów z jakich wykonana została nieruchomość. Poszkodowany powinien przekazać rzeczoznawcy pełną listę spalonych ruchomości.  Powinien także przekazać wszystkie dokumenty o jakie zawnioskuje ubezpieczyciel (w tym dokumenty wskazane w poprzednim akapicie niniejszego artykułu). Przed wizytą rzeczoznawcy osoba poszkodowana powinna wykonać dokładną dokumentację zdjęciową spalonej nieruchomości, która potwierdzać będzie stan faktyczny bezpośrednio po pożarze. Należy taką dokumentację wykonać jeszcze przed uprzątaniem spalonej nieruchomości i przed przystąpieniem do prac mających na celu zapobieżenie zwiększeniu rozmiaru szkody. Jako przykład można podać  zabezpieczenie spalonego dachu w celu zabezpieczenia przed zalaniem wnętrza budynku. Ważne! Wszelkie prace remontowe powinny być rozpoczęte po wizycie rzeczoznawcy i po wyraźnej zgodzie ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie od pożaru a likwidacja szkody

Podczas wykonywania odbudowy należy pamiętać o gromadzeniu wszelkich rachunków i faktur dokumentujących poniesione koszty – zarówno dotyczących materiałów budowlanych, jak i kosztów robocizny. Należy wyraźnie zaznaczyć firmie wykonującej odbudowę konieczność wystawienia nie tylko rachunku, ale również sporządzenia pełnego kosztorysu powykonawczego. Takie dokumenty stanowią również podstawę do złożenia reklamacji od wydanej przez zakład ubezpieczeń decyzji o kwocie odszkodowana, która często jest zaniżona i nie stanowi pełnej rekompensaty za straty jakie spowodował pożar.

 

Będąc właścicielem nieruchomości warto jest zawrzeć dobrą polisę ubezpieczeniową. Ważne jest aby zakres ochrony obejmował również ubezpieczenie od pożarów. Proces likwidacji szkody bywa czasochłonny i uciążliwy.  Dlatego jeżeli uważasz, że odszkodowanie zostało zaniżone skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym ekspertem, który nie tylko wskaże, o ile zostało zaniżone odszkodowanie ale również podejmie wszelkie niezbędne działania do uzyskania pełnej wypłaty odszkodowania.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)