Wygrane Kancelarii z GK Votum we Wrześniu

Wygrane Votum

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Przedstawiamy nasze wygrane Kancelarii z GK Votum we wrześniu. We wrześniu 2021 roku dzięki poczynaniom Kancelarii reprezentującej klientów w sprawach odszkodowawczych zapadło 83 wyroków zasądzających. W toku postępowania sądowego we wrześniu 2021 roku pozyskaliśmy dla osób Poszkodowanych kwotę 3 071 974  złotych. Najwyższa zasądzona kwota wyniosła 156 000 zł.

40 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych ze skutkiem śmiertelnym;
22 wyroków w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z obrażeniami ciała;
3 wygrane w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych z naruszeniem dobra osobistego;
7 wyroków dotyczących wypadków przy pracy ze skukiem śmiertelnym;
5 wyroków dotyczących wypadków ze skutkiem śmiertelnym;
2 wyroki dotyczące innego typu szkody;

Odszkodowanie po wypadku drogowym

Wypadki drogowe często niosą za sobą poważne konsekwencje. Zdarza się, że poszkodowani nigdy nie odzyskują pełnej sprawności fizycznej. Niestety – pozostają niezdolni do jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Oprócz bólu i cierpienia fizycznego poszkodowani doświadczają też poczucia bezradności i frustracji. Choć oczywiście świadczenia pieniężne nie zrekompensują utraconego zdrowia, to jednak pomagają usprawnić proces leczenia i przywrócić poszkodowanego na łono życia społecznego i zawodowego. Nie poddawaj się i walcz o należne świadczenia w postępowaniach sądowych.

Okoliczności wypadku

Wypadek miał miejsce w 2017r. Do zdarzenia doszło na skutek niezgodnego z prawem manewru wyprzedzania rozpoczętego przez kierowcę samochodu ciężarowego. W konsekwencji zdarzenia pan Sławomir doznał poważnych obrażeń ciała.

Następstwa zdarzenia

Mężczyzna doznał licznych obrażeń ciała tj: rozedmy podskórnej, złamania obustronnego ścian zatoki czołowej, sitowia, podstawy kości nosa, złamania żeber, złamanie dalszej zasady kości podskórnej, wielofragmentowego złamanie nadkłykciowego i trzonu kości udowej. W wyniku wystąpienia wyżej wymienionych obrażeń, nastąpiła konieczność hospitalizacji. Pan Sławomir do końca lutego 2018 roku przebywał w różnego rodzaju placówkach opieki medycznej, następnie odbył rehabilitacje. Konieczność powrotu do szpitala wystąpiła ponownie początkiem listopada 2018 r., gdy stwierdzono brak pełnego zrostu kończyny dolnej.

Próba ugodowego załatwienia sprawy

Votum S.A. w imieniu poszkodowanego zgłosiło roszczenia do ubezpieczyciela posiadacza pojazdu, ponoszącego odpowiedzialność za szkody wyrządzone wypadkiem z sierpnia 2017 r. Firma ubezpieczeniowa choć odpowiedzialności nie kwestionowała, to wypłaciła świadczenia w zbyt niskiej wysokości, tj. jedynie 55.400 zł zadośćuczynienia i niewielkie odszkodowanie za koszty leczenia. Wobec usztywnionego stanowiska ubezpieczyciela, który na skutek reklamacji nie dopłacił poszkodowanemu należnych świadczeń, Pan Sławomir zdecydował się na wytoczenie powództwa.

Pomoc Kancelarii z GK Votum S.A.

Pełnomocnik Pana Sławomira wniósł pozew do sądu. Kwoty żądanego zadośćuczynienia i odszkodowania pierwotnie wyrażone w pozwie, zostały rozszerzone pismami z 2019r. i 2020 r., na skutek ustaleń powołanych w sprawie biegłych, którzy ocenili kompleksowo następstwa wypadku w życiu i zdrowiu poszkodowanego. Pełnomocnik Pana Sławomir w swojej argumentacji zwracał uwagę na prawomocny wyrok Wydziału Karnego Sądu Rejonowego. Sąd uznał kierowcę ciężarówki za winnego spowodowania wypadku w komunikacji i spowodowania tym ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. przestępstw z art. 177 §1 i 2 oraz tragiczne następstwa wypadku w życiu poszkodowanego.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Na skutek wypadku Pan Sławomir stał się osobą niepełnosprawną, niezdolną do pracy i wymagającą stałej opieki. Mimo zastosowanego leczenia stan zdrowia poszkodowanego uległ od chwili wypadku tylko niewielkiej poprawie. Rokowania na przyszłość nie są optymistyczne. Dla uwypuklenia tragicznej sytuacji powoda pełnomocnik przypomniał ustalony przez biegłych 76-procentowy uszczerbek na zdrowiu jakiego doznał Pan Sławomir na skutek wypadku z listopada 2017 r. Ubezpieczyciel w trakcie trwania procesu podtrzymywał swoje stanowisko, iż wypłacone już świadczenia są wystarczające, a roszczenia powoda wygórowane.

Wygrana Votum w sądzie

Sąd Okręgowy w uzasadnieniu swego rozstrzygnięcia zwrócił uwagę na tragiczne skutki przedmiotowego wypadku i trwałe konsekwencje w życiu i zdrowiu Pana Sławomira. Sąd w całości podzielił argumentację pełnomocnika powoda i zasądził na rzecz Pana Sławomira dalsze 124.600 zł zadośćuczynienia (czyli do łącznych 180.000 zł). W całości uwzględniono również żądanie powoda dotyczące zwrotów kosztów leczenia. Wskazano przy tym na cel tegoż świadczenia. W ocenie sądu ma ono za zadanie restytucję stanu istniejącego przed wypadkiem, a jeśli przywrócenie rzeczonego nie jest możliwe to choć zastąpienie go stanem, w którym poszkodowanemu zostaną zapewnione warunki życiowe zbliżone do tych sprzed uszczerbku.

Na uwzględnienie w pełni zasługiwały także roszczenia o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, rentę z tytułu utraconych zarobków oraz skapitalizowaną renta wyrównawczą za czas procesu. Dodatkowo uwzględniono roszczenie o zwrot kosztów opieki sprawowanej nad powodem bezpośrednio po wypadku. Strona pozwana zrealizowała wyrok I instancji w całości i wypłaciła kwotę 220.000 zł, czyli czterokrotnie więcej niż dobrowolnie w toku likwidacji szkody.

Dochodząc odszkodowania w postępowaniu sądowym, celem powoda jest uzyskanie jak najbardziej sprawiedliwego rozstrzygnięcia, w kontekście poniesionych obrażeń i bezpośrednio związanych z tymi obrażeniami negatywnych odczuć. Można śmiało stwierdzić, że dzięki pomocy prawników z Grupy Kapitałowej Votum S.A. udało się osiągnąć zamierzony rezultat. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 roku, sygn. akt I C 1643/18

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)