Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek

odzkodowanie po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie nie są pojęciami tożsamymi. Na co dzień są jednak bardzo często mylone lub stosowane zamiennie. Aby zrozumieć istotę zadośćuczynienia i odszkodowania należy pochylić się nad różnicami pomiędzy tymi zagadnieniami. Zadośćuczynienie a odszkodowanie – co powinna wiedzieć osoba poszkodowana w wypadku?

Czym się różnią?

Główną cechą odróżniającą zadośćuczynienie i odszkodowanie jest to, że zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie szkody niemajątkowej, podczas gdy odszkodowanieszkody majątkowej.

Odszkodowanie – co to jest?

Zdefiniowanie szkody majątkowej nie przysparza większych trudności, może to być przykładowo uszkodzenie samochodu w skutek stłuczki, ale również straty w mieszkaniu zalanym przez sąsiadów z góry.

Określenie wysokości odszkodowania nie przysparza,większych problemów. Poszkodowany musi przedstawić wszystkie dokumenty, z których będzie wynikała wysokość szkody, np. rachunek z warsztatu samochodowego czy faktury dokumentujące działania podjęte w celu usunięcia skutków zalania mieszkania.

Poszkodowany może się domagać nie tylko zwrotu poniesionych wydatków, ale i zwrotu korzyści, które by uzyskał, gdyby szkoda nie nastąpiła. Na przykład jeśli uszkodzony samochód był głównym narzędziem pracy poszkodowanego będzie mógł zażądać zwrotu pieniędzy, które by zarobił, gdyby bez przeszkód mógł korzystać z pojazdu. Jeśli poszkodowany nie mógł wykonywać pracy, gdyż musiał nadzorować remont mieszkania, będzie mógł oczekiwać równowartości pieniędzy, jakie by otrzymał, gdyby poświęcił czas na pracę.

Z kolei ofiara wypadku może żądać zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, a także dojazdów do placówek medycznych, zakupów sprzętów takich jak np. wózki inwalidzkie a nawet, jeśli zaistniała taka konieczność, przystosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Czym jest zadośćuczynienie?

Szkoda niemajątkowa, czyli krzywda nie jest już tak łatwa do zdefiniowana. Jest to bowiem zarówno cierpienie fizyczne (czyli dolegliwości bólowe, utrudniające życie), ale też cierpienie psychiczne (wynikające np. z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby). Zadośćuczynienie stanowi niejako pieniężne wyrównanie krzywdy.

Z tego rodzaju świadczeniem możemy mieć do czynienia jedynie w przypadku szkody na osobie. Możliwość przyznania zadośćuczynienia jest odstępstwem od ogólnej zasady, że naprawieniu podlegają tylko szkody majątkowe i zachodzi jedynie w ściśle określonych przez przepisy przypadkach (m.in. w przypadku uszkodzenie ciała czy też wywołania rozstroju zdrowia).

W związku z tym, iż zadośćuczynienie ma stanowić swoistą rekompensatę doznanej krzywdy ustalenie jego wysokości jest niezwykle trudne i wymaga uwzględnienia wielu czynników, do których zaliczyć należy m. in.

 • nasilenie cierpień fizycznych i psychicznych,
 • długotrwałość choroby,
 • rozmiar kalectwa,
 • trwałość następstw zdarzenia
 • oraz konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym poszkodowanego.

Oszacowanie wartości bólu po utracie sprawności, traumatycznym wypadku czy stracie bliskiej osoby jest niezwykle trudne, dlatego w tego typu sprawach często powołuje się dowody z opinii biegłych psychologów i psychiatrów, którzy ocenią wpływ zdarzenia na stan psychiczny osoby, która dochodzi z tego tytułu roszczeń.

Odszkodowania i zadośćuczynienie za jedną szkodę?

Może się zdarzyć, że to samo zdarzenia powoduje szkodę majątkową, za którą można domagać się odszkodowania, ale i niemajątkową, czyli krzywdę, za którą można domagać się zadośćuczynienia.

Przykład może stanowić sytuacja, gdy w wypadku samochodowym poszkodowany dozna obrażeń ciała, wskutek których będzie na jakiś czas pozbawiony samodzielności, a do tego zostanie oszpecony – złe samopoczucie, spadek samooceny czyli szkoda niemajątkowa. W takiej sytuacji będzie mógł się domagać obu form rekompensaty.

Innym przykładem może być sytuacja, gdy w wypadku zginie osoba najbliższa, co powoduje oczywiście nieocenioną krzywdę, ale również doprowadzi do znaczonego pogorszenia sytuacji majątkowej bliskich, gdy zmarły był głównym żywicielem rodziny. Wówczas obok zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej, można wystąpić z roszczeniem o stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej.

Jeżeli chodzi o wysokość zadośćuczynienia należy uwzględnić indywidualną sytuację konkretnego poszkodowanego. Szacując wysokość należnej kwoty sąd rozpatruje wszystkie okoliczności sprawy. W związku z powyższym uwzględniane są zarówno cierpienia fizyczne, jak i sfera psychiczna poszkodowanego. Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.

Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Winno ono mieć charakter całościowy i obejmować wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które zapewne wystąpią w przyszłości, a więc prognozy na przyszłość.

Zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej

W przypadku zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej kwota zadośćuczynienia powinna być odpowiednia. Oznacza to, że powinna rekompensować krzywdę doznaną po stracie bliskiej osoby. Należy mieć przy tym na względzie m. in.

 • stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
 • stopień łączących ich uczuć,
 • cierpienie psychiczne,
 • poczucie krzywdy,
 • osamotnienia i bezsilności wobec trudności życiowych,
 • pozbawienie pomocy i opieki osoby bliskiej
 • czy skutki śmierci osoby bliskiej dla poszkodowanego, jakie ujawnić mogą się w przyszłości.

Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania nie może być wyższa od wyrządzonej szkody, jego rolą jest tylko jej wyrównanie. Na udowodnienie podniesionych strat przedstawiać należy rachunki i faktury poniesione w związku ze zdarzeniem, czyli na przykład paragony na dowód zakupu leków czy odbytej rehabilitacji. W toku postępowania można posiłkować się opinią lekarza lub fizjoterapeuty, które potwierdzą zasadność przedstawionych kosztów i ich związku ze zdarzeniem, z którym wydatki te wiążemy. 

Jak widać, zadośćuczynienie i odszkodowanie łączy to, że mają na celu naprawienie skutków jakiegoś zdarzenia, które doprowadziło do szkody – odpowiednio – niemajątkowej czyli krzywdy, lub majątkowej. Dopiero staranne ustalenie naruszonego dobra pozwoli ustalić, który rodzaj rekompensaty będzie mógł być zastosowany.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)