Klauzula do webinaru

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że;

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Votum Odszkodowania S.A z siedzibą we Wrocławiu, 53-012, ul. Wyścigowa 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000787860, zwany dalej „Administratorem”. Pozostałe dane kontaktowe administratora: e-mail: biuro@votum-odszkodowania.pl.

2.Informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych dostępne u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub emailem: iod@votum-odszkodowania.pl.

3.Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu:

a.  zgody Użytkownika na uczestnictwo w webinarach, warsztatach, konferencjach i innych spotkaniach, w tym organizowanych on-line wraz z udostępnieniem materiałów dydaktycznych; – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b. zgody Użytkownika lub na podstawie obowiązku prawnego –  w przypadku prowadzenia rekrutacji, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy; dane będą przetwarzane do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.

d. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wzajemnymi roszczeniami stron – podstawą prawną jest art. 6ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową; dane będą przetwarzane przez czas trwania Umowy, a po jej zakończeniu do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania, w szczególności związanych z przedawnieniem roszczeń wynikających z Umowy, w której dane osobowe zostały zgromadzone;

e. marketingu usług Administratora w okresie trwania Umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu; dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu;

4.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla uczestnictwa w webiarze.

5.Dane osobowe będą udostępnione:

a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją Umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;

b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;

c. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją Umowy;

d. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.

6.Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych: dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).

7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępnych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)