Obniżenie renty powypadkowej

bankomat

Osoba poszkodowana, u której w następstwie wypadku komunikacyjnego doszło do utraty zdolności do pracy lub też zwiększenia bieżących potrzeb związanych np. z leczeniem lub rehabilitacją, może żądać od ubezpieczyciela sprawcy wypadku odpowiedniej renty. Ustalenie prawa do renty oraz jej wysokości następuje w drodze decyzji wydanej przez ubezpieczyciela  lub zawartej  ugody. Ewentualnie na podstawie wyroku sądu ustalającego kwotę należnego świadczenia. Niekiedy zdarza się, że poszkodowany otrzymujący rentę od ubezpieczyciela traktuje wypłacane świadczenie jako przyznane na stałe czy „dożywotnio”. Powinien jednak mieć świadomość, że w określonych sytuacjach, ubezpieczyciel może dokonać weryfikacji wypłacanej renty.

Przykład z praktyki odszkodowawczej

Przekonał się o tym pan Marcin, który uległ rozległym obrażeniom ciała na skutek wypadku z  2003 r. W związku z trwałym upośledzeniem funkcji prawej ręki, która od wypadku jest praktycznie bezwładna, Pan Marcin otrzymywał od ubezpieczyciela rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w zakresie kosztów opieki i leczenia. Świadczenie to ustalone i przyznane zostało na mocy decyzji wydanej przez ubezpieczyciela w 2009 r.. Wypłacane było w niezmienionej kwocie przez niemal 10 kolejnych lat.

Tymczasem w ubiegłym roku ubezpieczyciel wystosował do Poszkodowanego pismo, w którym wzywał do przedłożenia dokumentacji medycznej. Dokumentacja miała przedstawić obecny stan zdrowia Poszkodowanego z ostatnich 2 lat. Nie poprzestając na tym, ubezpieczyciel skierował Poszkodowanego na komisję lekarską. Następnie na podstawie uzyskanego orzeczenia lekarskiego wydał decyzję ustalającą nową wysokość renty. Świadczenie rentowe przyznane na rzecz Pana Marcina zostało obniżone z kwoty 400 zł płatnej dotychczas do kwoty 90 zł miesięcznie. Jedynie skuteczne i szybkie działanie pełnomocnika polegające na uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela pozwoliło na zwiększenie kwoty wypłacanej renty i przywrócenie świadczenia w wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom poszkodowanego.

Podstawy prawne obniżenia renty

Jako pełnomocnik profesjonalnie zajmujący się obsługą roszczeń rentowych, specjaliści Votum Odszkodowania obserwują wzmożone działania ze strony ubezpieczycieli, zmierzające do weryfikacji świadczeń rentowych. Ubezpieczyciel może podejmować działania w tym kierunku, ponieważ zgodnie z przepisem art. 907 § 2 kodeksu cywilnego jeżeli obowiązek wypłaty renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

W celu weryfikacji wypłacanych świadczeń ubezpieczyciel może zażądać od rentobiorcy przedłożenia dokumentacji potwierdzającej podstawy ustalenia prawa do renty. Jest to między innymi dokumentacja potwierdzająca, że u poszkodowanego na skutek wypadku występują zwiększone potrzeby lub zmniejszone możliwości zatrudnienia. Zakres żądanej dokumentacji uzależniony jest w każdym przypadku od rodzaju przyznanej rety i specyfiki konkretnej sprawy.

Najczęściej jednak w ramach weryfikacji renty przez ubezpieczyciela rentobiorca może spotkać się z żądaniem przedłożenia dokumentacji w postaci:

  • aktualnego orzeczenia o niezdolności do pracy wydawanego przez orzecznika ZUS,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • dokumentacji medycznej z przebiegu procesu leczenia,
  • faktur i rachunków potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów,
  • oświadczeń potwierdzających zakres i rodzaj zwiększonych potrzeb,
  • dokumentacji potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów, 
  • decyzji i zaświadczeń potwierdzających wysokość uzyskiwanych świadczeń w ramach pomocy społecznej.

Podsumowanie

Rentobiorca powinien mieć na uwadze, że ubezpieczyciel może podjąć działania weryfikacyjne zmierzające do obniżenia lub wstrzymania płatności renty. Jakkolwiek z perspektywy poszkodowanego jego sytuacja wpływająca na prawo do renty nie ulega zmianie. To trzeba uwzględnić, iż ubezpieczyciel ma podstawy prawne i zaplecze techniczne, aby podejmować działania mające na celu ograniczenie wypłacanej renty. Dlatego pomoc i wsparcie pełnomocnika wyspecjalizowanego w obsłudze roszczeń rentowych daje poszkodowanemu możliwość wyrównania szans w starciu z ubezpieczycielem.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)