Wypadek na budowie a odszkodowanie

wypadek na budowie

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Co roku w czasie prac budowlanych dochodzi do wielu wypadków. Kto i kiedy ponosi za nie odpowiedzialność? W jaki sytuacjach można starać się o odszkodowanie? I w jakiej wysokości ono przysługuje? Wypadek na budowie a odszkodowanie – wyjaśniamy.

Jak wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Plac budowy należy uznać za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc pracy. W roku 2020 GUS odnotował w budownictwie mniej wypadków niż rok wcześniej, ale liczba ofiar śmiertelnych stawia budownictwo na pozycji wicelidera.

Odpowiedzialność pracodawcy - wypadek na budowie

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien zapewnić mu przeszkolenie w zakresie zasad BHP oraz zapewnić okresowe szkolenia w tym przedmiocie.Jak informuje ekspert z Votum Odszkodowania S.A. szkolenie powinno być dostosowane do pracy, która będzie wykonywana przez pracownika. Celem szkolenia jest nabycie przez pracownika wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi może się spotkać w zakładzie pracy, oraz tego jak należy postępować w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia. Szkolenie odbywa się w czasie pracy pracownika i jest opłacane przez pracodawcę.

  • Votum Odszkodowania
  • Wypadek na budowie

Wypadek a odpowiedzialność kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy w zakresie bhp określa art. 22 pkt 3a i 3b prawa budowlanego. Skonstruowane przepisy wskazują, że najczęściej odpowiedzialność za wypadek na budowie będzie ponosił kierownik budowy. Stąd też kierownik budowy jest odpowiedzialny za prawidłowe koordynowanie prac. Dlatego właśnie kierownik budowy powinien egzekwować stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek egzekwowania przepisów i zasad BHP. Jeżeli zatem, kierownik dostrzeże nieprzestrzeganie tych zasad, powinien on wstrzymać roboty.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Jaka jest odpowiedzialność projektanta za wypadek?

Odpowiedzialność projektanta została przez ustawodawcę uregulowana w art. 20 ust. 1 pkt 1b prawa budowlanego, zgodnie z jego treścią: do podstawowych obowiązków projektanta należy sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Odpowiedzialność inwestora

Zakres odpowiedzialności inwestora będzie się różnić w zależności od tego, jakie roboty budowlane mają być wykonywane i jakie obowiązki należy spełnić przy ich wykonywaniu. Należy wspomnieć, że inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który pełni na budowie funkcję quasi pełnomocnika inwestora. Nie jest on bezpośrednio odpowiedzialny za to, jak roboty są wykonywane, ale odpowiada za kontrolę nad prawidłowością prac budowlanych.

Odpowiedzialność pracowników za wypadek w pracy

Jak wynika z kodeksu pracy, pracownik jest w szczególności zobowiązany do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w tym także przepisów przeciwpożarowych. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Przepisy nakładają na pracownika konieczność zaznajomienia się z przepisami BHP oraz ich przestrzegania podczas wykonywania pracy.

wypadek na budowie

Jakie są obowiązki pracodawcy

Wypadek na budowie jest jednym z przykładów wypadku przy pracy. Po jego wystąpieniu pracodawca powinien postąpić zgodnie z obowiązkami określonymi w art. 234 kodeksu pracy. Każdy wypadek przy pracy, w tym również wypadek na budowie powinien być zbadany i opisany w protokole bhp. W przypadku zdarzeń szczególnie niebezpiecznych kontrolę takiego wypadku powinna przeprowadzić również Państwowa Inspekcja Pracy. Dokumentem przedstawiającym okoliczności wypadku w pracy jest protokół powypadkowy. Dokument ten powinien zawierać opis zdarzenia, prawdopodobne przyczyny zdarzenia, zeznania świadków i stwierdzenie czy poszkodowany pracownik przyczynił się do wypadku.

Wypadek na budowie - odszkodowanie z ZUS

Protokół bhp jest podstawą do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku kiedy Poszkodowany nie był pracownikiem zatrudnionym w ramach umowy o pracę podstawą do dochodzenia odszkodowania jest karta wypadku. Trzeba pamiętać, że treść protokołu determinuje to, czy poszkodowany pracownik może domagać się odszkodowania i zadośćuczynienie, dlatego należy zawsze zadbać, aby jego treść była zgodna z przebiegiem zdarzenia. W pierwszej kolejności poszkodowany pracownik powinien złożyć wniosek o odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy do ZUS. Takie postępowanie jest niezbędne dla dalszego domagania się odszkodowania i zadośćuczynienie z polisy OC pracodawcy.

  • OC pracodawcy
  • Wniosek o odszkodowanie

Odszkodowanie z OC pracodawcy

W ramach polis OC pracodawcy, inwestora czy kierownika budowy niezbędna jest analiza polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, które najlepiej powierzyć profesjonaliście z GK Votum. Odszkodowanie za wypadek na budowie ma za zadanie wyrównać szkodę majątkową, którą pokrzywdzony poniósł przez to, że ucierpiał w wypadku. W grę będzie wchodził w szczególności zwrot za koszty leczenia, co może obejmować wydatki na lekarzy specjalistów, koszty lekarstw i wyrobów medycznych a także rehabilitację. Dodatkowo odszkodowanie może obejmować utracony zarobek, którego poszkodowany nie uzyskał przez to, że stał się ofiarą wypadku. Przebywał na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym czy przeszedł na rentę po wypadku.

Zadośćuczynienie za wypadek na budowie

Zadośćuczynienie za krzywdę to ekwiwalent za cierpienia, które poszkodowany odniósł w wyniku wypadku na budowie. Na podstawie wypracowanej linii orzeczniczej sądu, przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia bierze się pod uwagę takie czynniki jak: 

  • wiek poszkodowanego,
  • stopień intensywności cierpień psychicznych i fizycznych, czas ich trwania,
  • nieodwracalność skutków,
  • rodzaj wykonywanej pracy i szanse na polepszenie sytuacji w przyszłości.

Przyjmuje się także, że nieodwracalne skutki wypadku uprawniają do wyższego zadośćuczynienia niż okoliczności mające charakter przejściowy i przemijający.

Renta z tytułu wypadku na budowie

W sytuacji kiedy poszkodowany traci zdolność do pracy lub zwiększają się jego potrzeby na postawie art. 444 § 2 k.c. może wystąpić o rentę. W myśl przytoczonego przepisu Poszkodowany ma do niej prawo w sytuacji: „Jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość”.

Wypadek na budowie może być tragiczny w skutkach. Niekiedy poszkodowani potrzebują bardzo dużo czasu na powrót do zdrowia. Niestety nie zawsze jest to możliwe.  Warto jest powierzyć swoją sprawę profesjonalistom, którzy pomogą w uzyskaniu odpowiednich świadczeń w tym odszkodowania.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)