Wypadek – ustalenie odpowiedzialności w sprawie karnej

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter

Ustalenie odpowiedzialności za wypadek w sprawie karnej stanowi podstawę do dalszych działań poszkodowanego. Działania te mają na celu uzyskanie odpowiedniej rekompensaty finansowej od sprawcy zdarzenia dla poszkodowanego w wypadku.

Wypadek - ustalenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność karna sprawcy uregulowana jest w kodeksie karnym. Jako podstawę takiej odpowiedzialności stanowi art. 177 k.k., Artykuł ten reguluje odpowiedzialność za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Przestępstwo określone powyżej może być popełnione przez każdego uczestnika ruchu. Dotyczy zarówno pieszego jak i pasażera pojazdu. Aby przepis znalazł swoje zastosowanie niezbędne jest, aby w zdarzeniu uczestniczył przynajmniej jeden pojazd.

Nie ma znaczenia czy naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu nastąpiło umyślnie czy też nieumyślnie. Znamiona przestępstwa zostaną wypełnione również gdy do zdarzenia doszło przez lekkomyślność. W takim przypadku dodatkowo należy ustalić czy w danych okolicznościach sprawca mógł przewidzieć, że jego zachowanie stanowić będzie naruszenie zasad bezpieczeństwa. Samo spowodowanie wypadku musi być nieumyślne.

Kiedy mówimy o przestępstwie?

O przestępstwie mówimy w sytuacji gdy na skutek zdarzenia dojedzie do powstawania obrażeń ciała powodujących uszczerbek na zdrowiu lub gdy któreś z uczestników wypadku poniesie śmierć. Skutek zdarzenia ma wpływ na wymiar kary jaka może być zasądzona.

W przypadku obrażeń ciała sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, w przypadku śmierci lub ciężkich obrażeń ciała sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 8, ale nie mniej niż 6 miesięcy.
Wypadek, zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego spowodować można tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie ruch pojazdów uregulowany jest powszechnie obowiązującymi przepisami.

Oznacza to, że nie można spowodować wypadku np. na prywatnej posesji.

Teraz BEZPŁATNIE przeanalizujemy Twoją sprawę – dzięki nam dowiesz się czy możesz otrzymać  więcej pieniędzy po wypadku.

Sprawdź! Z nami to proste!

czytaj dalej

Wypadek - ustalenie bezpośredniej przyczyny zdarzenia

Ustalenie odpowiedzialności w sprawie karnej ma wpływ na dochodzenie roszczeń od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Wpływa również na terminy przedawnienia roszczeń. Nie w każdym przypadku kwestia odpowiedzialności za spowodowanie wypadku jest oczywista. Może się zdarzyć, że zarówno jeden jak i drugi uczestnik biorący udział w zdarzeniu, poniesie winę za kolizję lub wypadek.

Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, jeśli postępowanie karne wykaże, że zachowanie poszkodowanego było wyłączną przyczyną wypadku.

Jeżeli poszkodowany uczestnik zdarzenia swoim zachowaniem wywołał niebezpieczeństwo, to ustalić należy w jakim stopniu to zachowanie miało wpływ na zdarzenie. W takiej sytuacji może dojść do ograniczenia odpowiedzialności ustalonego sprawcy, ze względu na przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody.
Samo ustalenie w procesie karnym sprawcy zdarzenia powoduje, że Poszkodowany może dochodzić stosownych roszczeń od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela. W przypadku gdy dojdzie do ustalenia odpowiedzialności kierującego pojazdem możliwe jest dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody?

Ustalenie odpowiedzialności karnej wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego:

jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku, dochodzić można roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Możemy się ubiegać o odszkodowanie w okresie 20 lat od zdarzenia. W sytuacji gdy odpowiedzialność karna nie zostanie ustalona, termin ten wynosi 3 lata

Odpowiedzialność sprawcy wypadku, poza odpowiedzialnością karną, sprowadza się do możliwości uzyskania przez poszkodowanego odszkodowania. Osoba poszkodowana może starać się o odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela lub od samego sprawcy. W przypadku szkody na mieniu odpowiedniego odszkodowania, a w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, uzyskania zwrotu wszelkich wynikłych z tego kosztów. W sytuacji utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej lub zwiększenia potrzeb czy też zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość Poszkodowany może dochodzić także odpowiedniej renty.

Udostępnij:

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
na kontakt telefoniczny i e-mailowy w celu przedstawienia oferty Votum Odszkodowania S.A. zgodnie z Polityką prywatności.
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)