Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych do zakładu ubezpieczeń

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych do zakładu ubezpieczeń

Poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego

Osoba poszkodowana na skutek wypadku komunikacyjnego może wystąpić do zakładu ubezpieczeń o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrot kosztów, ponoszonych w związku ze zdarzeniem. Roszczenia kieruje do ubezpieczyciela, w którym sprawca wypadku posiadał polisę odpowiedzialności cywilnej.

Może się jednak okazać, że na dzień wypadku nie było ważnego ubezpieczenia i wtedy należy wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. Podobnie w sytuacji gdy sprawca wypadku nie został ustalony i uciekł z miejsca zdarzenia. Wówczas roszczenia poszkodowanych rozpatrzy Fundusz. Zgłoszenie szkody należy skierować do UFG  za pośrednictwem wybranego zakładu ubezpieczeń, który po uzupełnieniu wymaganych dokumentów przekaże akta do Funduszu.

Należy pamiętać, że zakres roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej na skutek wypadku obejmuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale także rentę z tytułu niezdolności do pracy czy zwiększonych potrzeb. Poszkodowany może ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki oraz utraconego dochodu. Od dnia wypadku warto zatem gromadzić dokumenty, rachunki i faktury, stanowiące dowód ponoszonych kosztów.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe koszty. Ponadto na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Dlatego tak ważne jest dokumentowanie ponoszonych kosztów, które często są bardzo wysokie.

Zgłoszenie szkody

Szkodę można zgłosić do zakładu ubezpieczeń telefonicznie, dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela, pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej, a także  osobiście w oddziale ubezpieczyciela.

Potrzebne dokumenty

Zgłaszając szkodę do zakładu ubezpieczeń należy przekazać dokumenty, którymi dysponuje osoba poszkodowana. Są to m.in. dokumentacja medyczna (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historia choroby z poradni, w których było kontynuowane  leczenie, wyniki badań, zdjęcia blizn, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy). Dodatkowo należy pamiętać, aby przedstawić rachunki za leczenie i rehabilitację. Ubezpieczyciel zwróci także koszty dojazdów. W tym celu należy przedstawić szczegółowy wykaz dojazdów związany z podjętym leczeniem (m.in. daty dojazdów, ilość kilometrów i cel wyjazdu).

Ponadto w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody ubezpieczyciel jest zobowiązany do przedstawienia wykazu niezbędnej dokumentacji.

Likwidacja szkody

Zakład ubezpieczeń może skierować osobę poszkodowaną na osobistą komisję lekarską lub przekazać dokumenty do lekarza orzecznika celem wydania orzeczenia zaocznego. Taka opinia lekarska jest wiążąca dla ubezpieczyciela, który na jej podstawie wydaje decyzję i określa wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Lekarz ma możliwość zweryfikowania odczuwanych dolegliwości bólowych oraz ograniczeń w życiu codziennym. Na tej podstawie lekarz orzecznik wskazuje trwały uszczerbek na zdrowiu.

Należy pamiętać, że od wydanej decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie, szczególnie gdy wysokość przyznanego zadośćuczynienia została zaniżona. Zakład ubezpieczeń może zaproponować ugodowe zakończenie sprawy. Czasami warto jednak rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego przeciwko ubezpieczycielowi.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)