Renta z tytułu wypadku przy pracy

bhp_znaki

Poszkodowany, który uległ wypadkowi przy pracy bądź stwierdzono u niego chorobę zawodową, przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z takich świadczeń jest renta z tytułu wypadku przy pracy.

Kiedy można starać się o rentę po wypadku przy pracy

Każda osoba poszkodowana w wyniku wypadku przy pracy może starać się o przyznanie odpowiedniej renty odszkodowawczej. Będzie ona wypłacana przez pracodawce lub zakład ubezpieczeń, w którym pracodawca wykupił polisę OC.  Co ważne, aby możliwe było dochodzenie roszczenia o przyznanie renty wypadek musi być uznany za wypadek przy pracy. Co za tym idzie musi być zakwalifikowany jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Dodatkowo zdarzenie musiało spowodować uraz lub śmierć i nastąpić w związku z pracą.

Ustalanie wysokości renty

Istotną kwestią, o jakiej powinien pamiętać każdy poszkodowany jest uzupełniający charakter rety powypadkowej względem renty wypłacanej przez ZUS (lub KRUS). Oznacza to, że renta ZUS jest uznawana za podstawowe świadczenie powypadkowe. Natomiast każde inne (jak choćby renta wypłacana przez ubezpieczyciela pracodawcy) stanowi uzupełnienie świadczeń ZUS. Ma to swoje konsekwencje, jako że poszkodowany będzie musiał poczekać, aż podmiot publiczny (np. ZUS) zakończy swoje postępowanie związane z przyznaniem renty. Dopiero wtedy będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od samego pracodawcy, czy też jego ubezpieczyciela.

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania renty

Aby wystąpić o przyznanie renty powypadkowej w związku z wypadkiem przy pracy poszkodowany powinien zgromadzić kilka niezbędnych dokumentów. Najważniejszym dokumentem potwierdzającym sam fakt zaistnienia wypadku oraz jego przebieg jest karta wypadku lub protokół powypadkowy. Na jego podstawie poszkodowany będzie w stanie udowodnić, że do zdarzenia rzeczywiście doszło i że miało związek z wykonywana pracą, co stanowi podstawę starania się o rentę. Dalsze dokumenty zależą od tego o jaką rentę będzie starał się poszkodowany. Jeśli będzie to renta z tytułu utraconych możliwości zarobkowych, wtedy koniecznym będzie przedstawienie decyzji lekarza orzecznika ZUS potwierdzającej częściową lub całkowitą niezdolności do pracy, dokumenty potwierdzające wysokość zarobków poszkodowanego z przed wypadku lub też takie, które potwierdzą jego potencjał zarobkowy.

W przypadku, kiedy poszkodowany ponosi regularne, stałe koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją powypadkową może starać się o przyznanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb. W takiej sytuacji rentobiorca powinien zgromadzić faktury i rachunki, które potwierdzają wysokość ponoszonych kosztów. Dodatkowo warto mieć także dokumentację medyczną, która udowodni, że wydatki są w pełni uzasadnione z medycznego punktu widzenia i bezpośrednio związane z leczeniem dolegliwości powypadkowych. Ważne jest również gromadzenie dokumentów dotyczących sprawowania opieki nad poszkodowanym – o ile jest to konieczne. Nie ma tu znaczenia, czy opiekę sprawuje profesjonalny opiekun czy też członek rodziny. Ważne jest jednie odpowiednie udokumentowanie roszczenia. To w niektórych przypadkach może stanowić znaczną trudność, dlatego skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika może pomóc w szybkim uzyskaniu renty.

Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)