8 pytań o Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

Jeśli zostaniemy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, to odszkodowanie po wypadku i inne należne świadczenia są wypłacane z polisy OC sprawcy. A czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela PZU, Warta, Link4, HDI, ErgoHestia, Compensa i innych rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne. Chodzi o ustalenie odpowiedzialności sprawcy wypadku oraz towarzystwa ubezpieczeniowego, okoliczności zdarzenia, a w ostateczności wypłaty odszkodowania po wypadku dla poszkodowanego. A co w sytuacji, jeśli sprawca wypadku nie miał zawartej polisy OC?

1. Czy dostanę odszkodowanie, jeśli sprawca wypadku nie miał wykupionej polisy OC?

Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W takiej sytuacji wypłatą odszkodowań po wypadku zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Instytucja realizuje świadczenia dla poszkodowanych w wypadkach jeśli:

 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.
 • osoba, która spowodowała wypadek, pozostaje nieznana.
 • sprawca wypadku nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W tych trzech przypadkach sprawa zostaje przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, aby zajął merytoryczne stanowisko.

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

2. Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Do głównych zadań UFG  należą:

 • rozpoznawanie roszczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
 • weryfikacja roszczeń obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, za szkody powstałe na terytorium RP:

▶  NA OSOBIE. Gdy szkoda została wyrządzona przez kierującego pojazdem, którego tożsamości nie ustalono.

▶  W MIENIU I NA OSOBIE. Gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

3. Jak zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.):

 1. Uprawniony do odszkodowania po wypadku zgłasza swoje roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przez którykolwiek zakład ubezpieczeń:
 • PZU.
 • HDI.
 • Allianz.
 • Compensa.
 • Warta.
 • ErgoHestia.
 • Link4 lub inny.

Ubezpieczyciel musi wykonywać działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1 i 2. Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, Allianz, Warta, Compensa, HDI, ErgoHestia czy inne nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia szkody.

 

 1. Zakład ubezpieczeń po otrzymaniu zgłoszenia roszczenia przeprowadza postępowanie w zakresie ustalenia zasadności i wysokości dochodzonych roszczeń. Następnie niezwłocznie przesyła zebraną dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powiadamiając o tym osobę zgłaszającą roszczenie.

 

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

4. Jak w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym sprawdzić, czy sprawca miał polisę OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwia na swojej stronie internetowej sprawdzenie polisy OC pojazdu na dzień wypadku oraz dotychczasowy przebieg ubezpieczenia OC i AC. A co jeśli sprawca nie posiada obowiązkowego OC lub jest niezidentyfikowany (co do zasady musi zostać to potwierdzone postanowieniem organu prowadzącego sprawę karną)? Wtedy szkodę można zgłosić za pośrednictwem dowolnego ubezpieczyciela (np. PZU, Warta, Link4, Compensa, Allianz, ErgoHestia). Postępowanie dotyczące zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania po wypadku przeprowadza ubezpieczyciel, który otrzymał zgłoszenie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypełnione dokumenty przekazuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

5. Jak długo trzeba czekać na decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Zazwyczaj Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podejmuje decyzję dotyczącą odszkodowania po wypadku w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy. Warto pamiętać, że weryfikacja roszczeń i propozycja wysokości odszkodowania po wypadku, renty powypadkowej lub innych należnych świadczeń prowadzone jest przez towarzystwo ubezpieczeń takie jak PZU, Warta, Link4, Compensa, HDI, ErgoHestia, Allianz lub inne. Po przygotowaniu akt szkody przez ubezpieczyciela, zgodnie z wymaganym ustawą zakresem, następuje przekazanie akt szkody do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei przygotowanie i wydanie decyzji leży w gestii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jednak coraz częściej spotykamy się z kompleksowym opracowaniem spraw przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego ubezpieczalnia przesyła sprawę bezpośrednio po przyjęciu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bardzo drobiazgowo prowadzi postępowanie likwidacyjne w sprawie i wymaga kompletnej dokumentacji karnej i medycznej.

6. Co zrobić, gdy upłynie termin wydania decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jak napisaliśmy wyżej, termin na wydanie decyzji przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wynosi 30 dni. Ten czas jest liczony od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli w podanym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub wysokości odszkodowania po wypadku (oraz innych świadczeń), wtedy decyzja o wypłacie lub odmowie wypłaty powinna zostać wydana w terminie 14 dni od daty wyjaśnienia powyższych okoliczności. Bezsporną część świadczenia UFG zwykle wypłaca w ciągu 30 dni od momentu otrzymania akt szkody przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

7. Czy można się odwołać od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Podobnie jak możliwe jest odwołanie od niesprawiedliwej decyzji ubezpieczyciela, tak i można reklamować niezadowalające postanowienie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1348) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że:

 • reklamacje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mogą być składane w formie pisemnej bądź ustnie.
 • termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację wynosi 30 dni, z zastrzeżeniem art. 7 ww. ustawy, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • odpowiedź na złożoną reklamację od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zostanie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Co ważne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie przewiduje możliwości składania reklamacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

8. Jak klient Grupy Kapitałowej Votum otrzymał wyższe odszkodowanie po wypadku od UFG?

Doświadczeni eksperci z Grupy Kapitałowej Votum pomogli uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie po wypadku od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Klient Votum Group otrzymał:

 • 190 000 zł zadośćuczynienia po wypadku.
 • 21 760 zł renty z tytułu zwiększonych potrzeb (kapitalizacja renty).
 • 24 378,24 zł renty wyrównawczej (kapitalizacja renty).

Dodatkowo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca co miesiąc rentę po wypadku dla klienta Grupy Kapitałowej Votum. O kwocie miesięcznej renty powypadkowej od UFG pisaliśmy w tym artykule.

Podsumowując, warto wiedzieć, że jeżeli sprawca wypadku, w którym zostaliśmy poszkodowani, nie miał wykupionej polisy OC, to nasze roszczenia po wypadku powinien zrealizować Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Niestety, podobnie jak w przypadku ubezpieczyciela takiego jak PZU, Warta, Allianz, HDI, ErgoHestia czy innego kwota odszkodowania po wypadku może zostać zaniżona. W takich sytuacjach pomocne bywa wsparcie doświadczonych ekspertów z Grupy Kapitałowej Votum, którzy od lat pomagają poszkodowanym w wypadkach uzyskać sprawiedliwe odszkodowanie, rentę powypadkową czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)