Jak uzyskać zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia z OC sprawcy?

zwrot kosztów rehabilitacji po wypadku

Zostałeś ciężko poszkodowany w wypadku? Wymagasz pilnego leczenia lub rehabilitacji powypadkowej? Możesz starać się o zwrot kosztów rehabilitacji od ubezpieczyciela – PZU, Warty, Allianz, HDI, Ergo Hestia, Uniqa, Compensa TU i innych. Swoje roszczenia musisz skierować do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisę OC miał wykupioną sprawca wypadku samochodowego.

Ubezpieczyciel zaniżył odszkodowanie

Niestety, często spotykana sytuacja jest taka, że ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania. Wiąże się to z tym, że trudno za pieniądze od ubezpieczyciela pokryć niezbędne wydatki, takie jak np. prywatna rehabilitacja po wypadku. Warto jednak wiedzieć, że w większości sytuacji można zwiększyć kwotę należnych świadczeń po wypadku. Najbardziej skuteczne jest działanie z przedstawicielem kancelarii odszkodowawczej, który:

 • Profesjonalnie poinformuje o przysługujących Ci prawach po wypadku.
 • Pomoże w formalnościach – razem z Tobą zgromadzi niezbędną dokumentację.
 • Prawidłowo oszacuje roszczenia.
 • Przeprowadzi przez każdy etap sprawy.
 • Zweryfikuje, czy ubezpieczyciel zaproponował kwotę adekwatną do doznanych obrażeń.
 • Napisze odwołanie od niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela.
 • Jeśli zajdzie taka konieczność, będzie starał się o wyższe odszkodowanie w sądzie.

Dodatkowo ważnym argumentem jest fakt, że podejmując decyzję o skorzystaniu z pomocy eksperta, na początku nie ponosi się kosztów.

Zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia

Co się należy poszkodowanemu w wypadku?

Warto pamiętać, że po wypadku konieczne jest dokumentowanie poniesionych kosztów. To niezbędne, by móc się później starać o zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia z polisy OC sprawcy zdarzenia. Bezsprzecznie masz prawo do zwrotu pieniędzy za:

 • zakup leków.
 • koszty zakupu środków opatrunkowych.
 • konsultacje lekarskie.
 • prywatne badania.
 • zabiegi operacyjne.
 • rehabilitację.
zwrot kosztów rehabilitacji przedstawiciel Votum

Rehabilitacja na NFZ po wypadku

Ofiary wypadków komunikacyjnych często doznają poważnych obrażeń ciała. Po długim leczeniu niezbędna bywa rehabilitacja powypadkowa, która pozwala wrócić do sprawności sprzed nieszczęśliwego zdarzenia. Osoby, które w wyniku wypadku samochodowego stały się niepełnosprawne, niejednokrotnie muszą korzystać z rehabilitacji do końca życia. To konieczne, by jeszcze bardziej nie podupadły na zdrowiu i mogły być choć w pewnym stopniu samodzielne. Pierwszą z dostępnych opcji jest rehabilitacja na NFZ, czyli świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, kto choć raz próbował dostać się na państwową rehabilitację ten wie, jak długo się na nią czeka. A w przypadku poważnych uszkodzeń ciała po wypadku samochodowym czas gra kluczową rolę. Nieraz rehabilitację trzeba podjąć już w szpitalu, a potem kontynuować jak najszybciej po powrocie do domu.

Rehabilitacja z tytułu polisy OC sprawcy

Poszkodowani w wypadkach mają prawo do zwrotu kosztów rehabilitacji i leczenia z polisy OC sprawcy wypadku. Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia pokrycia kosztów prywatnej rehabilitacji, argumentując, że poszkodowany mógł skorzystać z leczenia na NFZ. Tak było w przypadku jednego z klientów Kancelarii z Wrocławia należącej do Grupy Kapitałowej Votum. Compensa odmówiła zwrotu pieniędzy za rehabilitację w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej. Mężczyzna poszkodowany w wypadku komunikacyjnym musiał rozpocząć ją jak najszybciej, by mieć szansę na powrót do zdrowia. Po przejęciu sprawy przez naszych ekspertów klient Kancelarii z Votum Group otrzymał:

 • Zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia wraz z odsetkami.
 • Zadośćuczynienie po wypadku za doznane krzywdy.
 • Zwrot kosztów postępowania.

Więcej o tym przypadku i o kwocie, którą udało się pozyskać dla mężczyzny, pisaliśmy tutaj.

Rehabilitacja powypadkowa

Rehabilitacja z OC po wypadku komunikacyjnym

Polisa OC ma ustaloną sumę ubezpieczenia na szkody osobowe. Określa ją ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Kwota zadośćuczynienia wypłacana z OC sprawcy jest bardzo wysoka – 5 210 000 euro. Odszkodowanie z polisy OC sprawcy powinno objąć wszystkie koszty, jakie są następstwem wypadku. Wynika z tego, że z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zapłacić także za rehabilitację powypadkową. Nie zmienia to faktu, że ubezpieczyciele niechętnie zwracają ofiarom wypadków koszty leczenia. Jednak znajomość prawa oraz pomoc przedstawicieli Votum Group pomaga dochodzić roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych, takich jak PZU, Warta, Allianz, HDI, Ergo Hestia, Uniqa, Compensa. Suma ubezpieczenia na szkody osobowe pozwala na długoterminowe korzystanie z profesjonalnej rehabilitacji. To oczywiste, że po ciężkich wypadkach jest potrzebna. Na ubezpieczycielu ciąży konieczność udowodnienia, że poniesione koszty były niecelowe, a leczenie mogło odbyć się na NFZ. Jednak czas oczekiwania na państwową rehabilitację jest tak długi, że w przypadku ciężkich obrażeń nie trudno wykazać niezbędność podjęcia prywatnego leczenia.

zwrot kosztów rehabilitacji z OC sprawcy

Rehabilitacja po wypadku w pracy

O ile dla posiadaczy pojazdów mechanicznych polisa OC jest obowiązkowa, o tyle pracodawca wykupuje polisę OC dobrowolnie. Mianowicie jeśli pracownik będzie miał wypadek przy pracy, może starać się o odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy jest co roku waloryzowane. W 2023 roku wynosi 1269 złotych za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Ta stosunkowo niewielka kwota rzadko kiedy wystarcza na pokrycie kosztów rehabilitacji po wypadku w pracy. Warto więc sprawdzić, czy pracodawca miał wykupioną polisę OC. Niezbędne jest także zgłoszenie wypadku przy pracy zgodnie z określonymi zasadami. Pisaliśmy o tym w tym artykule. Jeśli zostaną spełnione te warunki, można ubiegać się także o zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia od pracodawcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów rehabilitacji?

Aby móc się ubiegać o zwrot kosztów rehabilitacji z polisy OC sprawcy wypadku, trzeba zgromadzić niezbędną dokumentację. Upominają się o nią ubezpieczyciele, którzy mają wypłacić pieniądze poszkodowanym. Warto zaznaczyć, że im więcej formalnych potwierdzeń, że prywatna rehabilitacja powypadkowa i leczenie były konieczne, tym lepiej. Bardzo ważne jest przedstawienie takich zaświadczeń, jak:

 • dokumentacja medyczna: np. historia choroby ze szpitala, karta informacyjna z oddziału ratunkowego, wyniki badań, opinie specjalistów, wypisy szpitalne, skierowania na dalsze leczenie specjalistyczne lub rehabilitację, kopie zwolnień lekarskich.
 • faktury lub rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty. Faktury muszą być wystawione na nazwisko osoby poszkodowanej w wypadku korzystającej z rehabilitacji.

Wniosek o zwrot kosztów rehabilitacji

Aby wnioskować o zwrot kosztów rehabilitacji od Warty, Allianz, HDI, Ergo Hestia, Uniqua, PZU, Compensa Tu i innych ubezpieczycieli trzeba wypełnić formularz. Podaje się nim takie informacje, jak:

 • Dane ubezpieczonego.
 • Dane dotyczące zdarzenia ubezpieczeniowego (m.in. data i okoliczności wypadku).
 • Dane zgłaszającego roszczenie.
 • Forma wypłaty świadczenia (numer konta bankowego).

Do formularza dołącza się wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe dokumenty. Warto wiedzieć, że jeśli ubezpieczyciel odmówił zwrotu kosztów rehabilitacji, to nie jest to decyzja ostateczna. Można się od niej odwołać, a w przypadku kolejnego niepowodzenia, istnieje szansa wejścia na drogę sądową z ubezpieczycielem. Trzeba jednak się do tego dobrze przygotować, a z pewnością pomoże w tym skorzystanie z pomocy doświadczonego przedstawiciela z Grupy Kapitałowej Votum, który wie, jak negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Zwrot kosztów rehabilitacji Warta

Jeśli sprawca wypadku miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie ubezpieczeniowym Warta, należy o zwrot kosztów rehabilitacji zwrócić się właśnie do tego ubezpieczyciela. Kontakt do towarzystwa: tel. 502 308 308. Na stronie internetowej Warty znajduje się też prosty formularz, w którym można zgłosić szkodę osobową i załączyć dokumentację dotyczącą rehabilitacji powypadkowej.

Zwrot kosztów rehabilitacji Allianz

Na stronie internetowej Allianz znajduje się wniosek refundacyjny o zwrot kosztów wykonanych świadczeń zdrowotnych. Oczywiście do wniosku należy dołączyć dowody poniesionych kosztów. Dokumenty można przesłać on-line przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www Allianz lub pocztą na adres towarzystwa ubezpieczeniowego mającego swoją siedzibę w Warszawie. Z ubezpieczycielem Allianz można skontaktować się też telefonicznie – tel. 224 224 224 lub przez wysłanie wiadomości e-mail: bok@allianz.pl.

Zwrot kosztów rehabilitacji HDI

Zgodnie z prawem ubezpieczyciel taki jak HDI powinien dobrowolnie zwrócić poszkodowanemu niezbędne i celowe wydatki na leczenie i rehabilitację bez względu na to, czy przyniosły poprawę stanu zdrowia. Jednak czasem aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum mają wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu świadczeń dla ofiar wypadków samochodowych. Jedną z klientek Kancelarii z Wrocławia należącej do Votum Group była kobieta ciężko ranna w wyniku wypadku komunikacyjnego. Po opuszczeniu szpitala wymagała niezbędnej i natychmiastowej rehabilitacji. Sąd zasądził na rzecz kobiety łącznie:

 • Ponad 350 tysięcy złotych.
 • Kwota obejmowała zwrot kosztów prywatnej rehabilitacji w renomowanym ośrodku w Polsce.

Dlatego jeśli spotykamy się z odmową po zgłoszeniu roszczenia do ubezpieczyciela o zwrot kosztów rehabilitacji lub leczenia z OC sprawcy wypadku, warto wiedzieć, że mamy prawo do odwołania się od tej decyzji. Doświadczony przedstawiciel z pewnością pomoże przejść przez wszystkie etapy sprawy.

Zwrot kosztów rehabilitacji Ergo Hestia

Jeśli sprawca wypadku miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w Ergo Hestia, również możesz ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji z polisy OC. Koniecznie dokumentuj wszystkie poniesione wydatki, które są następstwem nieszczęśliwego wypadku – zakup leków, wizyty u specjalistów, zabiegi rehabilitacyjne i inne niezbędne i celowe koszty mające umożliwić powrót do zdrowia. Co ważne, nie zapominaj, że faktury muszą być imienne. Szkodę osobową zgłosisz przez prosty formularz dostępny na stronie www Ergo Hestia. Przede wszystkim do zgłoszenia potrzebne będą takie informacje:

 • numer polisy OC sprawcy.
 • PESEL lub REGON.
 • adres e-mail.

Zwrot kosztów rehabilitacji Uniqa

Chcesz wystąpić o zwrot kosztów rehabilitacji od Uniqa? To towarzystwo ubezpieczeniowe również oferuje możliwość wypełnienia wniosku on-line dotyczącej zarówno szkody osobowej z OC sprawcy, jak i zwrotu wydatków poniesionych na leczenie i rehabilitację. Wybierz rodzaj polisy i typ zgłaszanego zdarzenia. Później otrzymasz informację, jakie dokumenty trzeba załączyć dla ubezpieczalni.

Zwrot kosztów rehabilitacji PZU

Jeśli po ciężkim wypadku, w którym zostałeś poszkodowany, musiałeś w celu powrotu do zdrowia korzystać z prywatnego leczenia czy rehabilitacji, PZU powinno zwrócić Ci poniesione koszty. Tak będzie w sytuacji, gdy sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC w PZU. Aby otrzymać zwrot pieniędzy od PZU, niezbędne jest zgłoszenie roszczeń – samodzielne lub przez przedstawiciela. Więcej na temat zwrotu kosztów rehabilitacji po wypadku z PZU pisaliśmy tutaj.

Zwrot kosztów rehabilitacji Compensa TU

Szkodę osobową z OC sprawcy mającego polisę w Compensa TU zgłosisz przez internet. Do zgłoszenia roszczenia będziesz potrzebować:

 • Dane uczestników zdarzenia
 • Informacje dotyczące zdarzenia
 • Pełną dokumentację dotyczącą zdarzenia. Nie trzeba załączać wszystkich dokumentów od razu, ale ich dodanie przyspieszy bieg sprawy.

W kolejny etapie możesz wnosić o zwrot kosztów rehabilitacji od Compensa TU po wypadku z OC sprawcy. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, nie poddawaj się. Odwołaj się od decyzji. A jeżeli potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu sprawiedliwego odszkodowania od Compensa TU, to jesteśmy tu dla Ciebie. Eksperci z Grupy Kapitałowej Votum pomogą Ci na każdym etapie sprawy, bo mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z ubezpieczycielami i dochodzeniu praw ofiar ciężkich wypadków komunikacyjnych.

zwrot kosztów rehabilitacji powypadkowej z OC sprawcy

Votum rehabilitacja opinie

W Polsce jest wiele prywatnych placówek rehabilitacyjnych. Jedną z najnowocześniejszych jest Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie. Ośrodek od ponad 15 lat zajmuje się m.in. pacjentami, którzy doznali ciężkich obrażeń ciała w wypadkach komunikacyjnych. PCRF w Krakowie współpracuje z innymi podmiotami leczniczymi opiekującymi się ofiarami wypadków – Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Otwocku oraz ośrodkiem SAWIMED mieszczącym się w Sawicach. PCRF Otwock opiekuje się pacjentami po urazach ortopedycznych. Z kolei SAWIMED to placówka dedykowana dorosłym znajdującym się w śpiączce. Pacjenci Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej mają dostęp do specjalistycznych terapii i całodobowej opieki profesjonalnego personelu. Kilkunastoletnie doświadczenie i podnoszenie kompetencji załogi sprawiło, że Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie cieszy się nie tylko pozytywnymi opiniami wśród pacjentów i ich rodzin, ale także uznaniem środowiska medycznego. Klienci GK Votum poszkodowani w wypadach komunikacyjnych są też pacjentami PCRF w Krakowie i uzyskujemy dla nich zwrot kosztów rehabilitacji z OC sprawcy wypadku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)