Likwidacja szkody z OC sprawcy – terminy na wypłatę odszkodowania

wypłata odszkodowania terminy

Wypłata odszkodowania po wypadku to moment, na który czekają poszkodowani. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela wydaje się dość prostą formalnością. Jak to więc możliwe, że nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem? Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. Termin ten może ulec wydłużeniu tylko w sytuacji, gdy niemożliwe jest wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia. Przy czym w każdym wypadku w tym terminie powinniśmy:

  • otrzymać tzw. bezsporną kwotę odszkodowania.
  • uzyskać wyjaśnienia, jakie okoliczności stanęły na przeszkodzie w zakończeniu procesu likwidacji.

W rzeczywistości istnieją jednak sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego takiego jak PZU, Allianz, Warto, ErgoHestia, Compensa, itp. jest niemożliwe. Problemy mogą się pojawić także w przypadku określenia wysokości świadczenia powypadkowego. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym wyjaśnienie wcześniej wspomnianych okoliczności było możliwe. Istotne jest również to, że wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu 90 dni od daty zawiadomienia o zaistnieniu szkody. Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy zakład ubezpieczeń może przekroczyć termin 90 dni, jeżeli ustanowienie odpowiedzialności lub ustalenie wysokości odszkodowania jest uzależnione od trwającego postępowania cywilnego lub karnego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować poszkodowanego o przyczynie opóźnienia wypłaty odszkodowania i nowym terminie wypłaty.

Terminy związane z odszkodowaniem po wypadku

Wypłata odszkodowania od PZU

Terminy, w których ubezpieczyciel taki jak PZU, Warta, ErgoHestia, Generali, Compensa czy inny powinien wypłacić odszkodowanie, są ściśle określone. Ramy czasowe prezentują się następująco:

  • 30 dni na zajęcie stanowiska ubezpieczyciela po zgłoszeniu szkody / zawiadomieniu o szkodzie.
  • 14 dni od uzupełnienia wymaganej dokumentacji.
  • 90 dni od zgłoszenia szkody bądź zawiadomienia od szkodzie.
  • Zakład ubezpieczeń może przekroczyć termin 90 dni, jeśli ustalenie odpowiedzialności lub określenie wysokości odszkodowania po wypadku zależy od aktualnie prowadzonego postępowania cywilnego lub karnego.
wypłata odszkodowania terminy

Kiedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie?

Co w tym temacie mówi art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.)? Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania po wypadku okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Co ważne, czas ten nie może przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Odszkodowanie po wypadku – okoliczności i odpowiedzialność ubezpieczyciela

Zasada ryzyka i zasada winy a wypłata odszkodowania

W związku z powyższymi terminami kluczowe jest wyjaśnienie okoliczności zdarzenia niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Należy podkreślić, że terminy w praktyce mogę się różnić w kontekście różnych podstaw odpowiedzialności. W przypadku zasady winy do ustalenia okoliczności pozwalających na przyjęcie odpowiedzialności w sprawie w największym skrócie jest określenie, który z uczestników wypadków jest winny zdarzeniu. Koniecznie trzeba to poprzeć dokumentacją, np. z postępowania karnego. A co jeżeli okoliczności zdarzenia są niejasne bądź nie sposób na ich podstawie określić stopnia zawinienia uczestnika zdarzenia? Wtedy towarzystwo ubezpieczeń może wstrzymywać się z przyjęciem odpowiedzialności do ustalania tych okoliczności w postępowaniu karnym. 

wypadek wypłata odszkodowania

Wiemy już, czym jest zasada winy. A na czym opiera się zasada ryzyka? Według niej ten, kto eksploatuje pewne niebezpieczne dla otoczenia urządzenia wykorzystujące siły przyrody lub posługuje się dla realizacji swoich interesów podległymi mu osobami, powinien ponosić odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe dla innych osób, chociażby nie był winny. W takim wypadku do ustalenia okoliczności pozwalających na przyjęcie odpowiedzialności w sprawie powinno wystarczyć wskazanie, że poszkodowany nie jest wyłącznie winny wypadkowi.

W związku z tym należy zadać sobie pytanie: Czy towarzystwo ubezpieczeń może oczekiwać na zakończenie sprawy karnej celem przyjęcia odpowiedzialności w sprawie? Nie, ubezpieczyciel ma obowiązek ustalenia okoliczności sprawy najwcześniej jak to możliwe. Poniżej stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie: 

„Obowiązek wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, który wyrządził szkodę, powstaje nie z chwilą uprawomocnienia się wyroku karnego ustalającego winę sprawy wypadku, lecz generalnie rzecz biorąc, z chwilą najwcześniejszego, jak to możliwe wyjaśnienia przez zakład ubezpieczeń okoliczności wypadku. Zakład ten bowiem, zgodnie art. 817 k.c., ma obowiązek, po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku, ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, to znaczy aktywnego, samodzielnego wyjaśnienia okoliczności wypadku i wysokości szkody. Nie może obowiązku tego przerzucać na inne podmioty i biernie oczekiwać na wynik postępowania karnego.”

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r. (sygn. akt V CKN 1134/00)

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania

Uzyskanie adekwatnego odszkodowania po wypadku może generować wiele problemów. Po pierwsze wtedy gdy pojawia się kłopot z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po drugie podobnie trudności mogą się pojawić, kiedy wypadek wydarzył się wiele lat temu i nie wiemy, jak się zabrać do zgromadzenia niezbędnej dokumentacji. To może zniechęcać do walki o swoje prawa. A przecież wysokość odszkodowania po wypadku jest kluczowa, jeśli chodzi o powrót do zdrowia. To także istotny element przystosowania mieszkania czy do zwiększonych potrzeb ofiary wypadku.  Eksperci Votum Odszkodowania S.A. pomagają poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim uzyskać należne świadczenia:

Podsumowując, niestraszne są nam najtrudniejsze przypadki, a lata doświadczenia sprawiają, że z ubezpieczycielem potrafimy negocjować jak równy z równym, co przekłada się na wysokość świadczeń uzyskiwanych dla naszych klientów. Jeśli chcesz sprawdzić opinie i prawdziwe historie osób, którym pomogliśmy, zajrzyj tutaj.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)