Odwołanie od decyzji PZU – renta po wypadku

odwołanie od decyzji PZU renta po wypadku

Jeśli PZU SA odmawia Ci przyznania renty po wypadku lub zaniża jej wysokość możesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Odwołanie od decyzji PZU SA może doprowadzić do zmiany stanowiska i przyznania oczekiwanej renty odszkodowawczej. Renta powinna odpowiadać poniesionej przez Ciebie szkodzie. W praktyce okazuje się jednak, że PZU SA niejednokrotnie zaniża wysokość renty czy nawet odmawia jej przyznania.

Odwołanie od dedycji PZU – najczęstsze powody

Z doświadczenia wiemy, że najczęstsze powody składania odwołania do PZU SA :

  • w związku z nieuzasadnionym wydłużeniem ustawowych terminów likwidacji szkody,
  • w związku z zaniżeniem wysokości renty,
  • w związku z odmową przyznania renty,
  • w związku z nieuzasadnionym zastosowaniem przyczynienia do skutków wypadku.
rehabilitacja po wypadku renta od PZU

W jakim terminie można złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU SA możemy złożyć w terminie 3 lat. Jeśli szkoda jest skutkiem przestępstwa mamy na złożenie odwołania 20 lat.

Należy pamiętać, że renta jest świadczeniem okresowym, a więc świadczeniem o nieustalonej z góry wielkości, powtarzającym się w określonych odstępach czasu. Poszczególne raty renty przedawniają się zatem – jako świadczenia okresowe – w terminie trzech lat od wymagalności każdej z rat. Należy o tym pamiętać przy zgłaszaniu roszczeń do PZU SA.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Reklamację do PZU SA można złożyć osobiście w jednostce PZU SA, pisemnie (przesyłka pocztowa), telefonicznie lub mailowo. PZU SA ma dedykowaną skrzynkę mailową właśnie na reklamacje (reklamacje@pzu.pl).

niepełnosprawny renta po wypadku PZU

Rozpatrzenie reklamacji przez PZU

Termin i sposób powiadomienia

PZU SA jest zobowiązana ustawą do udzielenia odpowiedzi na złożone odwołanie w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. Udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe? Wtedy osoba składająca odwołanie zostanie powiadomiona (w terminie do 30 dni od daty wpływu reklamacji) o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu odwołania. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona przez PZU SA na piśmie lub na wniosek osoby składającej reklamację – pocztą elektroniczną. Co istotne, w przypadku niedotrzymania terminu rozpatrywania reklamacji (30 dni od daty wpływu), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

renta od PZU odwołanie

PZU odrzuciło reklamację. Co dalej?

Jeśli PZU SA w swojej decyzji po złożonej reklamacji nadal odmawia przyznania renty, mamy możliwość:

  • złożenia kolejnego odwołania,
  • skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów,
  • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego jako podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązania sporów,
  • wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

Podsumowując, gdy w wyniku wypadku utraciliśmy zdolność do pracy lub zmniejszyły się nasze widoki na przyszłość albo też zwiększyły się nasze potrzeby powinniśmy walczyć z PZU SA o przyznanie renty. Wykazanie podstaw do renty wymaga odpowiedniej argumentacji i przedłożenia stosownej dokumentacji. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który wie, jak skutecznie dochodzić tego typu roszczeń.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Poprzedni wpis
Następny wpis

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)